menu Sluit het hoofdmenu

Checklist matcht profiel blinde of slechtziende sollicitant met functieprofiel

geplaatst op Klant voor CTO onderzoek bij Bartiméus in Ermelo

Bartiméus en Werkpad hebben checklist Dé MATCH ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers, HR-professionals en recruiters eenvoudig nagaan in welke mate een blinde of slechtziende talentvolle kandidaat past in de werkomgeving van een aangeboden vacature. De checklist is tot stand gekomen op basis van jarenlange kennis van en ervaring met onder andere verlichtingsonderzoek; werkplekadvies- en aanpassing, visueel functieonderzoek, computertoegankelijkheid en capaciteitenonderzoek.

Medewerkers met een visuele beperking die werken, hebben vaak een inspirerend verhaal te vertellen. Ze hebben zich als talentvolle werknemers al vaak moeten bewijzen (Annelies Lichtenberg, Bartiméus)

Eventuele werkplekaanpassing

Met behulp van de checklist is het voor onder andere werkgevers gemakkelijk in te schatten of een blinde of slechtziende sollicitant past bij het functieprofiel en in de werkomgeving. Het gaat daarbij niet alleen om de werkplek zelf. Ook mobiliteit; het takenpakket en de manier waarop intern wordt gecommuniceerd zijn aspecten die van belang zijn om te beoordelen of een visueel beperkte medewerker kan functioneren in een bepaalde setting. Een eventuele aanpassing aan de werkomgeving verschilt per individuele situatie. Waar nodig kan een consultent of jobcoach adviseren en ondersteunen. Ook als het gaat om subsidiemogelijkheden voor meeneembare voorzieningen.

Meer kans op de arbeidsmarkt

Bartiméus en Werkpad hopen dat Dé MATCH bijdraagt aan het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor blinde en slechtziende sollicitanten met de juiste kwalificaties. Als er meer inzicht is hoe ook zij goed kunnen functioneren binnen een specifieke werkomgeving, wordt hun kans op een baan vergroot.

Checklist Dé MATCH staat op www.werkpad.nl. Bartiméus en Werkpad zijn benieuwd naar ervaringen en suggesties van gebruikers van de checklist. Met eventuele input van ervaringsdeskundigen zal de checklist verder worden geoptimaliseerd. Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar info@werkpad.nl.

Kijk naar het talent van een kandidaat en richt daar je functie op in.  Als je iemand aanneemt met een visuele beperking, krijg je vaak een zeer gemotiveerde en nauwgezette collega erbij (Annelies Lichtenberg)

Meer informatie

Neem contact op per e-mail info@werkpad.nl of telefonisch via 0341 - 498 498 (Bartiméus/Werkpad in Ermelo).

Sterk in werk

Meer info over ons werk en de expertise op het gebied van het vinden en behouden van werk voor en met mensen met een visuele beperking, kijk op de pagina Sterk in werk op deze site of ga naar zichtbaarinwerk.nl.