menu Sluit het hoofdmenu

Bewoner zoekt een stevige vertegenwoordiger van zijn belangen in de Cliëntenraad

geplaatst op

De Cliëntenraad Wonen van Bartiméus is een onafhankelijk medezeggenschaps orgaan. In de vergaderingen van de cliëntenraad bespreekt de directie van de sector belangrijke zaken met bewoners en cliëntvertegenwoordigers.

De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de belangen van de bewoners in Zeist, Doorn en Ermelo. Zij bespreken met de directie de gevolgen van het beleid voor bewoners en stellen zelf ook beleidsaanpassingen voor.

Bartiméus vindt het erg belangrijk dat bewoners zelf de ruimte krijgen om hun eigen mening te geven over zaken die hen direct aangaan. Dat stimuleren wij zo veel mogelijk. De realiteit is dat bij een toenemend aantal bewoners in Doorn en in Ermelo de beperkingen zo ernstig zijn dat het voor hen onmogelijk is om de eigen belangen in de cliëntenraad te behartigen.
Daarom zoekt de cliëntenraad vertegenwoordigers die de stem van juist deze groep bewoners wil laten horen.

De leden van de cliëntenraad Wonen worden gekozen voor vier jaar; zij zijn terstond herkiesbaar. De leden kunnen maximaal twee keer herkozen worden. Twee jaar na afloop van de laatste herverkiezing kan iemand opnieuw tot lid worden gekozen.

Wanneer u/jij:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Geen medewerker van van Bartiméus bent
  • In staat bent en het belangrijk vindt om medezeggenschapstaken uit te voeren
  • Een cliënt vertegenwoordigt die minimaal een half jaar bij Bartiméus woont,

Dan nodigen wij u/jou van harte uit om contact met ons op te nemen voor een plaats in de cliëntenraad Wonen. Er is ruimte voor vier nieuwe raadsleden. Wij komen graag met u daarover in gesprek. U kunt contact opnemen met Bert Veneberg: bveneberg@bartimeus.nl of via 06-55830070