menu Sluit het hoofdmenu

Bestuurders gehandicaptenzorg in dialoog over veiligheid

geplaatst op Bestuurstafel Maak onveiligheid bespreekbaar

Openlijk praten over veiligheidsdilemma’s en gevoelens van onveiligheid is in veel organisaties in de gehandicaptenzorg helemaal niet vanzelfsprekend. Hierover spraken bestuurders en directeuren van zorgorganisaties tijdens de bestuurstafel ‘Maak onveiligheid bespreekbaar als bestuur’ op 17 april jl. “Gestructureerd praten over veiligheid in je organisatie is echt goed bestede tijd,” verzekert bestuurder Jopie Nooren.

Met kleinschaliger zorg, complexere zorgzwaarte en personeelsgebrek zijn onveilige situaties voor medewerkers bijna niet te voorkomen. In organisaties waar geen cultuur heerst om over gevoelens van onveiligheid te praten, kan dit leiden tot vermindering van het werkplezier, minder goede zorg voor de cliënt en mogelijk langdurig ziekteverzuim. Een continue dialoog over veiligheid is dus een belangrijk onderdeel van je professionaliteit, was de conclusie van de bestuurders. “Je zal als cliënt maar de pech hebben dat je in een team komt waar de cultuur niet open en transparant is.”

Niet vanzelfsprekend

De bestuurstafel, georganiseerd door sociale partners verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), werd bezocht door bestuurders en zorgdirecteuren van organisaties uit de gehandicaptenzorg. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat een open cultuur en structurele dialoog over veiligheid niet vanzelfsprekend is.

De VeiligPlus-aanpak

Afgelopen twee jaar heeft StAG bij elf organisaties de dialoog over veiligheid op gang gebracht met de VeiligPlus-aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op een bewezen en wetenschappelijk onderbouwde aanpak van Stichting IZZ en Erasmus Universiteit. Met de VeiligPlus-aanpak werken organisaties in een half jaar tijd naar een continue dialoog tussen zorgprofessionals onderling, maar ook tussen werkvloer en top. De ervaringen van deelnemende organisaties zijn zeer positief.

Jopie Nooren, bestuurder van Bartiméus, deelt haar ervaringen met de zaal: “Wij hebben de VeiligPlus-aanpak met een aantal teams doorlopen en ik wil het in mijn hele organisatie doorvoeren. Wat ik mooi vind, is dat de VeiligPlus-aanpak niet alleen een dialoog in teams op gang brengt, maar je creëert een heel veiligheidsnetwerk met mensen om het team heen.” Een onderdeel van de aanpak is dat teams geregeld met een bestuurder over veiligheid spreken. “Het is enorm belangrijk dat je als bestuurder laat zien dat je je medewerkers steunt.”

Interesse in het gehele artikel? Ga dan naar de website van VGN.nl.