menu Sluit het hoofdmenu

Beperkten struikelen over obstakels in Ermelo

geplaatst op Toegankelijkheid in Ermelo

ERMELO - Wim Koumans en Matanja Hoogenboom houden hun hart vast met de vernieuwing van het laatste stuk van de Stationsstraat. Want zal de toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) beperking er wel op vooruitgaan?

De respectievelijk voorzitter en lid van de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid hebben er vooralsnog een hard hoofd in. Wim Koumans die visueel beperkt is en gebruik maakt van een blindegeleidestok voorziet een ramp. “Als je de tekeningen bekijkt mogen de winkeliers tot een meter vanaf hun etalage de waar uitstallen. Precies na deze meter wordt met een stippellijn aangeven waar de blinde geleidelijn komt. Dat gaat hem dus niet worden. De tegels van een geleidelijn zijn namelijk 30 centimeter breed. Om goed doorgang te verlenen aan visueel beperkten moet er aan weerszijden 30 centimeter vrij zijn. Dat betekent dat de winkeliers maar 70 centimeter uitstallingsmogelijkheden hebben, of visueel beperkten hebben wederom een groot probleem.”

U kunt het gehele artikel lezen op de website van Ermelonieuws.nl.