menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus versoepelt coronamaatregelen

geplaatst op

Omdat steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers bij Bartiméus laag blijven, hebben we de coronamaatregelen stap voor stap afgebouwd. In dit bericht leest u de belangrijkste versoepelingen en maatregelen.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staat binnen Bartiméus voorop. Onze coronamaatregelen baseren we op de landelijke richtlijnen en op de richtlijnen van de brancheorganisaties in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en het onderwijs.

Gebruik van mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes is voor bezoekers van woningen en publieke binnenruimtes niet meer nodig. Zorgmedewerkers gebruiken wel mondkapjes bij zorg en behandelingen waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. 

Voor leerlingen, leerkrachten en bezoekers in het voortgezet onderwijs, volgen we de richtlijnen van de PO-raad. Op dit moment schrijft die nog voor dat VSO-leerlingen, medewerkers en bezoekers in Zeist een mondkapje dragen als ze zich verplaatsen in of buiten de klas. In Doorn dragen de VSO-leerlingen waar mogelijk een mondkapje. Medewerkers, leerlingen of bezoekers die zitten, mogen het mondkapje afdoen.

Bezoekregeling woningen

Voor woningen geldt geen maximaal aantal bezoekers meer per cliënt. Bezoek mag ook weer in de woonkamer komen. Wel moet bezoek 1,5 meter afstand houden. Het maximaal aantal bezoekers is afhankelijk van de ruimte. Daarom moet bezoek wel vooraf een afspraak maken. Op die manier kunnen begeleiders in de gaten houden of 1,5 meter afstand houden nog mogelijk is en waar nodig het bezoek spreiden. Een mondkapje is voor bezoekers niet meer verplicht.

Bezoekers behandellocaties

Het aantal begeleiders dat mee mag komen naar afspraken bij Bartiméus is twee personen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). Bezoekers hoeven geen mondkapje meer te dragen.

Basisregels Bartiméus

Bij Bartiméus gelden onderstaande basisregels. Wij vragen iedereen die bij Bartiméus komt zich aan deze regels te houden.

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Regelmatig handen wassen
  • Mondkapje: mag wel, hoeft niet
  • Klachten? Blijf thuis en laat testen
  • Registreer bezoek.

Op deze pagina’s staan alle maatregelen nog eens voor u op een rij.