menu Sluit het hoofdmenu

Toegankelijkheidsteam adviseert gemeentes en musea

geplaatst op diverse iconen voor toegankelijkheid

Nationale topmusea en diverse gemeentes hebben Bartiméus gevraagd om een toegankelijkheidsadvies. Door het 'Toegankelijksheidsteam' maken we Nederland stap voor stap beter begaanbaar en toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn of in een rolstoel zitten. In opdracht van de betrokken gemeente toetst Bartiméus de inrichting van de openbare ruimte voor mensen met een visuele of fysieke beperking. Daarbij geven we een advies over de benodigde aanpassingen.

Maaike Swennenhuis en collega Marten van Doorn zijn experts 'openbare ruimte en gebouwen' in het toegankelijkheidsteam dat de laatste maanden flink aan de weg timmert. Samen met Erwin Pelleboer, onze relatiemanager 'publieke sector', zijn ze al in verschillende steden en dorpen op pad geweest.  In opdracht van de betrokken gemeente toetst Bartiméus de inrichting van de openbare ruimte voor mensen met een visuele of fysieke beperking. Daarbij geven we een advies over de benodigde aanpassingen. 

geleidelijn komt uit op gevaarlijke trapErwin Pelleboer: 'We zien dat gemeentes toegankelijkheid op hun agenda hebben gezet. De bereidheid om een toegankelijke samenleving te maken is zeker aanwezig. In de gesprekken met de gemeentes kaderen we een gebied af dat prioriteit heeft. Dat kunnen stadscentra zijn, een sportveldcomplex of gebieden waarin zorg wordt afgenomen. Denk aan ziekenhuizen, huisartsenposten en apothekers. In deze gebieden wil je dat iedereen zich zo zelfstandig mogelijk zelf kan redden. Vervolgens trekken we het aangegeven gebied in voor de toetsing.'

'Moet je zien waar deze geleidelijn uitkomt?!' O&M-instructeur Maaike Swennenhuis wijst naar een soort tribunetrap rond station Utrecht Centraal. De treden zijn zeker 50 centimeter diep. 'Dit is echt heel gevaarlijk. Eigenlijk vraagt dit direct om een aanpassing!'

'We maken een rapport met duidelijke foto's van de situaties die we tegenkomen. Daarbij komen verschillende goede en minder toegankelijke punten aan bod. Dit rapport geeft de gemeentes een duidelijk werkdocument in handen waarmee ze de nodige aanpassingen kunnen verrichten om hun gemeente toegankelijker te maken. Vaak lichten wij onze rapportage toe aan de hand van een presentatie voor de verkeersdeskundigen en raadsleden van de gemeente. '

We zien dat gemeentes wel een begin willen maken met toegankelijkheid, maar niet weten waar te beginnen

'Met voorbeelden uit het dagelijks leven proberen we duidelijk te maken welke gevolgen sommige maatregelen hebben. Zo stuiten we regelmatig op een kruising waarbij in de bocht een oversteekpunt is gemaakt. Zou een blind persoon hier oversteken, dan loopt hij diagonaal het kruispunt over. Terwijl zo'n oversteek juist is bedoeld om de verkeerssituatie veiliger te maken.' 

Maaike Swennenhuis: 'De beoordeling voor de gemeentes delen we op in drie groepen. De eerste is slechtzienden, die vooral behoefte hebben aan een overzichtelijke route en voldoende contrasten. Blinde mensen vormen de tweede groep. Zij hebben vooral behoefte aan routes die op de tast goed te volgen zijn, grasranden en muurtjes fungeren dan als 'natuurlijke geleiding' en waar deze natuurlijke geleiding ontbreekt adviseren we vaak geleidelijnen. De derde bestaat uit mensen met een fysieke beperking, die vooral gebruik maken van een mobiliteitshulpmiddel zoals een rolstoel of rollator. Voor deze doelgroep is het fijn als het gelijkvloers is en hellingen zijn aangebracht om panden in te komen of een trottoir af te kunnen.'

Meer over toegankelijkheid

Bartiméus biedt de gemeentes een compleet aanbod. Niet alleen fysieke toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking, maar ook mensen in een rolstoel of rollator. Door onze samenwerking met Accesibility kunnen we ook de digitale toegankelijkheid onder de aandacht brengen. De gemeente heeft zo bij Bartiméus één loket waar ze met al hun toegankelijkheidsvragen terecht kunnen. Meer info vindt u op deze site bartimeus.nl/toegankelijkheid