menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus start pilot voor jonge brussen 8 t/m 11 jaar

geplaatst op Brussen; broers en zussen van zorgkinderen

Welke ondersteuning sluit het beste aan bij (rouw)behoeften van kinderen die opgroeien binnen een gezin met de zorg voor een speciaal kind? En dan in het bijzonder een kind met een visuele beperking. Dit was dé onderzoeksvraag waar Marion van der Valk, maatschappelijk werker bij Bartiméus, zich de afgelopen maanden in verdiept heeft. Zelf moeder van twee 'speciale' zonen met een autismespectrumstoornis en twee dochters (brussen). Haar onderzoek resulteerde in een mooie paper én de start eind mei van een Brussengroep speciaal voor kinderen van 8 - 11 jaar in het basisonderwijs.

De interventie die Van der Valk voorstelt bestaat enerzijds uit ouderbegeleiding en anderzijds uit de groepsmethode Brussengroep. In haar paper werkte ze onder meer de volgende onderwerpen uit:

  • Ontwikkelen brussen zich anders dan andere kinderen? Ze hebben de zorg voor hun broer of zus als extra taak, naast de andere ontwikkelingstaken;
  • Hoe herken je als ouder en begeleider signalen van problemen, die te maken hebben met deze zorgsituatie?;
  • Multi methodische verliesbegeleiding; (MMVB);
  • Ondersteuning van ouders aan de hand van hun verliesverhaal en methodieken;
  • Effectieve coping en support strategieën die ouders kunnen toepassen voor een optimale ontwikkeling van hun kinderen;
  • Groepsgewijze begeleiding van brussen tussen 8 en 11 jaar.

Brussengroep van Bartiméus

Onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft de effectiviteit aangetoond van groepsgerichte ondersteuning van kinderen met leeftijdsgenoten uit vergelijkbare situaties. Zo'n aanpak in kleine groepen helpt bij het beter verwerken van de verandering en het verlies:

  • Brussen begrijpen de zorg beter voor hun speciale broer of zus;
  • Hun gevoel van welzijn verbetert;
  • Kinderen weten beter wat te doen als er problemen zijn en bij wie zij terecht kunnen;
  • Kinderen kunnen beter communiceren met hun ouders en aangeven wat zij nodig hebben.

De Brussengroep als groepsmethode is een programma dat bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur waarin aan de hand van diverse werkvormen/methodieken wordt gewerkt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan rollenspel, (groeps)gesprekken, informatie over en de betekenis van de visuele beperking van hun broer of zus uitgelegd krijgen en over eventuele andere beperkingen. Bij de Brussengroep kunnen kinderen de impact hiervan leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden. In de Brussengroep mogen brusjes ‘speciaal’ zijn door aandacht en ondersteuning, van begeleiders maar ook door de verhalen en het samenspel van en met andere brusjes.

De Brussengroep wordt door twee professionals van Bartiméus gegeven: een maatschappelijk werker met kennis over multi-methodische verliesbegeleiding en een ambulant begeleider met ruime ervaring in het begeleiden van groepen.

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Marion van der Valk.