menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus kiest voor duurzaam groenonderhoud met Biga Groep

geplaatst op Bartiméus kiest voor duurzaam groenonderhoud met Biga Groep

Op woensdag 24 februari ondertekenden Jopie Nooren, voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Bartiméus en Gerhard ten Hove, directeur van Biga Groep, een overeenkomst tot duurzame samenwerking voor het groenonderhoud van Bartiméus terreinen in Doorn en Zeist. Bartiméus geeft door de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt nadrukkelijk inhoud aan haar maatschappelijke doelstelling.

Biga Groep is het ondernemende sociaal werkbedrijf in midden Nederland. Voor vijf gemeenten begeleiden zij medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. Vorig jaar heeft Biga Groep voor Bartiméus een aantal projecten - zoals het boomonderhoud - door mensen met een functiebeperking-succesvol uitgevoerd. Die samenwerking is zo goed verlopen, dat het tijd is om deze verder te intensiveren.

Groenteam

Een groenteam zal wekelijks het terrein van Bartiméus in Zeist en deels het terrein in Doorn onderhouden. Zes medewerkers pakken de groentaken met veel plezier op. De werkzaamheden bestaan uit gazons maaien, blad verwijderen, hagen knippen, onkruid verwijderen, vuilnisbakken legen en bosplantsoen en heesters snoeien.

Meer informatie

Voor meer informatie over Biga Groep kunt u contact opnemen met Lisette Brenkman via lbrenkman@bigagroep.nl of telefonisch via 030 – 850 32 00.