menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus erkend als expertiseorganisatie Zintuiglijk Gehandicapten

geplaatst op logo format erkenningsaanvraag ZonMW

Bartiméus is door ZonMw erkend als expertiseorganisatie in de sector Zintuigelijk gehandicapten. Bartiméus voldoet aan alle toetsingscriteria. De erkenning stelt ons in staat om alle kennis op het gebied van leven met een visuele beperking verder te ontwikkelen voor mensen die blind of slechtziend zijn. De erkenning betreft de periode 2018 – 2022. Daarna zal opnieuw een weging plaatsvinden.

De erkenning als expertiseorganisatie betekent voor Bartiméus dat zij mede verantwoordelijk is voor het borgen van de kennisinfrastructuur, waarbij sprake is van een wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk. Daarnaast betekent het dat Bartiméus een regierol vervult in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van meerjarige deelsectorplannen en de meerjarige programmalijnen. 

Belang erkenning

De erkenning stelt Bartiméus in staat om de kennis op het gebied van leven met blind- of slechtziendheid, verder te ontwikkelen én aan iedereen in Nederland ter beschikking te stellen. Het gaat er om dat kennis van betekenis en toepasbaar is voor mensen met een visuele beperking én de zorgprofessionals en anderen die hen ondersteunen.

Positieve waardering

De toetsingscommissie van ZonMw geeft aan 'onder de indruk te zijn' van het door Bartiméus in november ingediende erkenningsverzoek (PDF). Daarin wordt een overzicht gegeven van de binnen de organisatie opgebouwde kennisinfrastructuur en de indrukwekkende output: 

  • tientallen wetenschappelijke artikelen en presentaties per jaar
  • meer dan 100 onderzoeksprojecten en innovatieve trajecten de afgelopen 5 jaar
  • een zeer gevarieerd aanbod van trainingen en scholingen voor eigen medewerkers en externe (zorg)professionals
  • vele samenwerkingsovereenkomsten met universiteiten en andere kennisinstellingen

Trots

Bartiméus is er trots op dat het zijn plek in de kenniswereld inmiddels via deze erkenning geconsolideerd heeft. Bartiméus streeft de komende jaren naar een programmatische samenwerking met de andere instellingen in de ZG sector, zoals Visio en de Robert Coppesstichting. Daarbij vinden we het van belang nog nadrukkelijker aandacht te hebben voor de groeiende groep ouderen in de samenleving. Tot slot blijft het van belang op een gelijkwaardige manier samen te werken met (vertegenwoordigers van) de doelgroep. 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Bartiméus, Kennis en Innovatie: e-mail snavest@bartimeus.nl. Of lees hier meer over de Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten.