menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus en corona

geplaatst op

Terugkijkend op de coronapandemie van het afgelopen halfjaar, laten we u graag weten hoe we deze periode bij Bartiméus zijn doorgekomen en wat we doen om het virus buiten de deur te houden.

In de eerste plaats zijn wij zijn trots op de manier waarop onze bewoners, leerlingen, cliënten, hun ouders en verwanten, vrijwilligers, buren en medewerkers omgaan met de pandemie. Het vraagt veel van ons allemaal, maar de saamhorigheid en creativiteit is groot. Gelukkig hebben we op dit moment weer wat meer vrijheid dan in het begin van de pandemie. Zo volgen de leerlingen weer gewoon onderwijs, kunnen de bewoners naar dagbesteding, bezoek ontvangen en uit logeren en hebben we manieren gevonden om de zorg, trainingen en andere bijeenkomsten zo goed mogelijk in te vullen.

Natuurlijk houden we ons daarbij aan de maatregelen van de regering en het RIVM. Omdat dit voor mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking niet altijd mogelijk is en een deel van hen extra kwetsbaar is, maken we soms een eigen vertaalslag én blijven we alert. Een veranderende situatie kan altijd aanleiding zijn om nieuwe of andere maatregelen te nemen. We zoeken continu naar een balans tussen de vrijheid om te leven zoals we willen én de noodzaak om in te boeten op onze vrijheid om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen.

Al met al kunnen we concluderen dat we er binnen Bartiméus tot nu toe redelijk in zijn geslaagd het coronavirus buiten de deur te houden. Het aantal besmettingen bleef beperkt tot drie bewoners. Daarnaast weten we van circa vijf collega’s dat zij positief zijn getest. Helaas is één van de bewoners in april aan het coronavirus overleden. De andere twee bewoners en alle medewerkers zijn gelukkig weer hersteld.

We zijn blij dat het kabinet aanstuurt op meer maatwerk als het aantal besmettingen weer toeneemt. Maatregelen zullen dan waar mogelijk per regio of per sector gelden. Én we zijn blij met het plan om zorg- en onderwijzend personeel voorrang te geven bij het afnemen van een coronatest. De GGD werkt momenteel uit hoe dit het beste kan verlopen. We hopen dat we hier snel profijt van zullen hebben.

Als het aantal besmettingen onverhoopt weer toeneemt of er iets verandert in de landelijke aanpak, passen wij onze maatregelen waar nodig weer aan. Op onze website www.bartimeus.nl vindt u alle actuele maatregelen.