menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus behaalt opnieuw keurmerk drempelvrij.nl

geplaatst op Taart voor bartimeus.nl voor behalen Waarmerk drempelvrij.nl

Onze website heeft de toetsing doorstaan en mag het groene waarmerk drempelvrij voortzetten. Toegankelijkheid is een hot issue, want aanbieders van goederen en diensten en werkgevers moeten zorgen voor een betere algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking zoals dat staat verwoord in het VN-verdrag. Voor mensen die slechtziend of blind zijn, is toegankelijkheid noodzakelijk als het gaat om sociale participatie! Wat betekent online toegankelijkheid voor iemand met een visuele beperking?

Om een goed beeld te krijgen wat toegankelijkheid betekent voor mensen die blind of slechtziend zijn, ging de redactie van Bartiméus in gesprek met enkele ervaringsdeskundigen.

Opvallende uitspraken van ervaringsdeskundigen

Onderstaand leest u de meest opvallende uitspraken van onze ervaringsdeskundigen Nursel, Sidney, Wim en Ellen. Zij hebben alle vier een visuele beperking:

  • ‘Gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid zijn voor mij de kernwoorden. Ik wil niet via omwegen aan de maatschappij deelnemen als dit niet per se noodzakelijk is.’
  • ‘Het internet is een gigantisch bron van informatie op elk mogelijk denkbaar vlak.’
  • ‘Regelmatig mis ik alt-teksten op websites. Ik zie dan alleen dat een website een aantal knoppen bevat, maar ik kan niet zien waar die knoppen voor zijn.'
  • ‘Presenteer de informatie op een website zo ‘clean’ mogelijk. Eigenlijk zoals veel apps dit al hebben.’
  • ‘Teksten vergroten is voor mij een must om mee te kunnen doen en sites te kunnen bezoeken.’
  • ‘Iedere website moet je leren kennen, net als een nieuwe supermarkt.’
  • ‘Tip: probeer je eigen website uit door hem ook te doorlopen zonder muis’.

Bartiméus en toegankelijkheid

Bartiméus onderschrijft het belang van online toegankelijkheid. Wij zien het als onze opdracht om de maatschappij alerter en toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen. Daarom werken wij aan diverse projecten die bijdragen aan deze toegankelijkheid. Kijk voor meer info over het thema 'Toegankelijkheid' op www.bartimeus.nl/toegankelijkheid.

Groene Waarmerk drempelvrij met 2 sterrenHet groene keurmerk poppetje?

Bartimeus.nl heeft het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites (WCAG 2.0, niveau aa). Het waarmerk wordt uitgereikt na een officiële drempelvrij-inspectie van de website door Stichting Accessibility. Sabine van Wanrooij, webcoördinator bij Bartiméus: 'We hebben bartimeus.nl ook dit jaar weer laten hertoetsen. We zijn de toetsing inclusief de herkeuring goed doorgekomen en we mogen het groene logo met twee sterren blijven voeren op onze website. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! We zijn het allereerst verplicht naar onze websitebezoekers met een visuele beperking. Dat zij geen obstakels ervaren bij het zoeken naar informatie op onze site.'

Heeft u vragen over online toegankelijkheid of heeft u suggesties voor onze site? Neem dan contact op met de afdeling communicatie, e-mail communicatie@bartimeus.nl.

Meer info over het VN-verdrag dat door NL is geratificeerd en wat dit concreet betekent, kunt u vinden op de website vnverdragwaarmaken.nl.