menu Sluit het hoofdmenu

Autismeweek: aandacht voor autismespectrumstoornis

geplaatst op Foto cliënt Bartiméus in vakblad Markant

Het vakblad Markant bespreekt deze maand vier korte casussen met cliënten van Bartiméus. Over hoe zij met de combinatie van een visuele beperking en autisme onder gerichte begeleiding erin slagen hun ontwikkeldoelen te behalen. Lees de casus 'Succesvol implementeren: De cliënt is ons kompas’.

Wetenschap en praktijk met elkaar verbinden

Bij Bartiméus doen we veel onderzoek naar hoe wij onze cliënten nog beter kunnen toerusten om eigen regie te nemen en zelfredzaamheid te vergroten. ‘Er zijn talloze methoden om mensen die blind of slechtziend zijn te begeleiden naar maximale zelfstandigheid’, zegt  Ellie Verstappen, implementatiedeskundige en lid van de Kennisgroep Autisme bij Bartiméus. ‘Behalve taal kun je daarbij ook aanraking, geuren en geluiden gebruiken. Maar veel mensen met een autismespectrumstoornis ervaren sensorische overgevoeligheden. Ze kunnen prikkels niet verdragen, of zijn juist ongevoelig voor bepaalde prikkels. Ook interpreteren ze woordbetekenis anders’. Dit vraagt om een aangepaste aanpak in het vergroten van hun zelfstandigheid.

Het aantal cliënten met een autismespectrumstoornis binnen Bartiméus neemt toe. Dit is een ontwikkeling die al een aantal jaren te zien is en niet alleen binnen Bartiméus. Het aantal mensen dat naast een visuele beperking ook een autismespectrumstoornis heeft, wordt geschat op 10%. Terwijl het voorkomen in de totale populatie geschat wordt op ruim 1% (bron: NVA 2012). Uit eigen gegevens blijkt dat bij jongeren met een visuele beperking bij 20% sprake is van een autismespectrumstoornis.

WerkWijzer methode

Voor cliënten met een beperking in zien en een autismespectrumstoornis (VIB-ASS) is hiervoor de methode WerkWijzer ontwikkeld. Deze in 2009 ontwikkelde methode voor Bartiméus Onderwijs  is zo succesvol gebleken, dat het nu Bartiméus breed op de werkvloer is geïmplementeerd. Hierbij hebben we in 2014/2015 hulp gehad vanuit ZonMw om diverse methoden bij Bartiméus te implementeren; want implementeren is een vak. Inmiddels zijn veel methoden, waaronder WerkWijzer met succes geïmplementeerd.

Het vakblad Markant heeft hierover een reportage gemaakt. Hierin komen vier cliënten van Bartimeus met VIB-ASS aanbod, die dankzij de WerkWijzer nu bijvoorbeeld zelfstandig kunnen koken of naar dagbesteding gaan. Met als gevolg een verbetering in kwaliteit van leven en betere zelfredzaamheid. En dat is tenslotte waar we het voor doen!

Het artikel in Markant kunt u lezen op de website van VGN.

Kijk voor meer informatie over Autisme in ons kennisdossier op deze site.