menu Sluit het hoofdmenu

Academische Werkplaats bundelt kennis uit praktijk en onderzoek

geplaatst op Jopie Nooren ondertekent de intentieverklaring

Bestuursvoorzitter Jopie Nooren tekende namens Bartiméus de intentieverklaring voor samenwerking in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke beperkingen. Doel is om kennis uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek te bundelen om de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren. Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam doen dat al rond het thema 'sociale relaties en gehechtheid'.

In een Academische Werkplaats werken zorgverleners uit de praktijk samen met onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers aan het verbeteren van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Door de samenwerking wordt beter bruikbare kennis ontwikkeld. En is er ook meer kans dat deze in de praktijk wordt toegepast. Zo versterken deze partijen samen de kwaliteit van de langdurige zorg.

Visie

De Academische Werkplaats ‘Sociale relaties en gehechtheid’ is gericht op het combineren van praktijk en wetenschappelijk onderzoek, vertelt Paula van Woudenberg, directeur Kennis en Innovatie bij Bartiméus. 'Dat sluit mooi aan bij de visie en werkwijze van Bartiméus als zorg- en expertiseorganisatie. Vragen uit de praktijk geven richting aan de kennisontwikkeling. De ontwikkelde kennis passen we vervolgens toe in de dienstverlening en stellen we uiteraard beschikbaar aan anderen.'

Sociale relaties en gehechtheid

GZ-psycholoog Paula Sterkenburg van Bartiméus is als onderzoeker werkzaam in de Academische Werkplaats. Ze werkt drie dagen op de Vrij Universiteit Amsterdam en is twee dagen bij Bartiméus verbonden aan de Afdeling Psychotherapie.

Ze vertelt over de noodzaak van het thema Sociale relaties en gehechtheid: ‘Mensen met een visuele beperking missen informatie waardoor heel snel misverstanden kunnen ontstaan. Aan de andere kant is het voor ouders en begeleiders moeilijk om hun non-verbale gedrag adequaat te interpreteren. Miscommunicatie kan veel stress veroorzaken en daardoor kunnen gedragsproblemen en/of psychische problematiek ontstaan.’

Lees hier meer over de Academische Werkplaats Sociale relaties en gehechtheid.

deelnemers Associatie Academische WerkplaatsenAssociatie van Academische Werkplaatsen

De Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen hebben de krachten gebundeld in een Associatie. Middels dit samenwerkingsverband bevorderen de Academische Werkplaatsen een landelijke en dynamische infrastructuur voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Lees meer over Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.

Dienstverlening Bartiméus

Op onze website leest u meer over de dienstverlening en methodieken die Bartiméus cliënten en professionals biedt vanuit de afdeling Psychotherapie en het expertisecentrum Sociale Relaties en Gehechtheid.