menu Sluit het hoofdmenu

Aandacht voor visuele problemen in verpleeghuizen

geplaatst op logo waardigheid en trots

Hoe kun je de zorg voor ouderen met een visuele beperking in een verpleeghuis optimaliseren? Die kennis brengt Bartiméus op 3 en 4 juli in op het landelijke congres Waardigheid en Trots voor kwaliteitsverbetering in de ouderenzorg.

Meer dan 2000 aanmeldingen zijn er voor het congres dat vandaag begint in Nieuwegein. Hier delen instellingen en themagroepen uit de sector hun plannen en expertise voor verbetering van de ouderenzorg in Nederland.

Belevingsworkshop

Op 3 juli staat de vernieuwing in de verpleeghuiszorg centraal. Medewerkers van Bartiméus geven dan een uitdagende en belevingsgerichte workshop over het ouder worden met een visuele beperking. ‘Doel is om collega's in de ouderenzorg meer bewust te maken van de belevingswereld van een oudere met een visuele beperking’, vertelt Ineke Kaemingk van het Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo. ‘Uit onze eigen praktijk weten we dat problemen met het ouder worden sterk worden beïnvloed door het hebben van een visuele beperking.’ Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan problematiek rondom blindheid of slechtziendheid in combinatie met dementie.

Bijdrage aan sector

Bartiméus zet haar unieke expertise in voor verbeteringen in de zorg in verpleeghuizen aan senioren met een visuele of meervoudige beperking. Het plan dat Bartiméus in het kader van het landelijke programma Waardigheid en Trots (ministerie van VWS) aan het uitwerken is heeft drie doelen:

  1. Vergroten van de kennis en expertise van medewerkers in verpleeghuizen over de ouder wordende cliënt met dementie en een visuele beperking;
  2. Ontwerp voor een belevingsruimte voor de ouder wordende cliënt met een visuele beperking en zijn begeleiders en familie/mantelzorgers. Iedereen in zo’n ruimte in een verpleeghuis beleeft de visuele beperking, waardoor de onderlinge communicatie verbetert. Omdat ouderen naast de visuele beperking ook regelmatig een vorm van dementie hebben, moet bij de inrichting extra aandacht zijn voor de activering en prikkeling van de andere zintuigen, zoals tast, geur, smaak en gehoor;
  3. Een projectmatige aanpak ontwikkelen om kennis en ervaring over de ouder wordende cliënt met dementie en een visuele beperking over te dragen naar medewerkers in reguliere verzorg- en verpleeghuizen en leerlingen en studenten van opleidingen voor ouderenzorg.

Contact

Heeft u ideeën of suggesties voor bovengenoemde initiatieven? Stuur dan een e-mail naar Ineke Kaemingk of  Amanda Kelderman.

Meer informatie

Zorg voor ouderen met een visuele beperking