menu Sluit het hoofdmenu

Jubileum Master ‘Communication and Congenital Deafblindness’

geplaatst op Gebarentaal doofblind

Tot en met donderdag 17 november vindt er vanuit Rijksuniversiteit in Groningen een internationaal congres plaats, dat in het teken staat van de 10-jarige master ‘Communication and Congenital Deafblindness’. Namens Bartiméus zijn Mijkje Worm en Ingrid Korenstra daarbij aanwezig. Mijkje behaalde in september haar Master aan deze opleiding op het onderwerp ‘Multi-party conversations’. Zij zal daarover een posterpresentatie geven op dit congres. Ook is Bartiméus vertegenwoordigd met een stand.

Mensen met doofblindheid ondervinden veel belemmeringen bij het begrijpen van de wereld om hen heen, het kunnen leren van nieuwe dingen en het ondernemen van activiteiten. Hierdoor worden hun sociale contacten veelal beperkt, doordat goede communicatie niet vanzelfsprekend is. Zelfstandig de weg vinden, kan alleen met heel veel moeite en energie en vaak met hulp van anderen. Bartiméus wil met haar expertisecentrum Doofblindheid een positieve bijdrage leveren aan de participatie van mensen die niet goed kunnen horen en zien. En daarnaast ook de bewustwording in de samenleving vergroten door te focussen op wat mensen met doofblindheid met de juiste ondersteuning en begeleiding wél kunnen! "We zijn daarom erg blij dat we een bijdrage aan dit congres mogen leveren".

Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid

Bartiméus geeft sinds 1980 specifieke ondersteuning aan mensen met congenitale doofblindheid. In ons Expertisecentrum Doofblindheid bundelen wij kennis en ervaring. We doen wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en streven naar ontwikkeling en innovaties.

Meer info over het congres vindt u op de speciale website ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum.