menu Sluit het hoofdmenu

“Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” - Commissie De Winter

geplaatst op Logo Rijksoverheid

Kinderen die uit huis geplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen. Dat schrijft de Commissie De Winter in haar eindrapport "Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden”, dat 12 juni is aangeboden aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid).

Reactie vanuit organisaties voor mensen die slechtziend en blind zijn

Op woensdag 26 juni is een bijeenkomst georganiseerd door Commissie de Winter en BGZJ. BGZJ (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) is een samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC).

Jules de Vet, voorzitter Raad van Bestuur a.i. van Koninklijke Visio, heeft tijdens deze bijeenkomst namens de organisaties voor mensen die slechtziend en blind zijn, gereageerd op het eindrapport, waarin ook een deelrapport over de blinden- en slechtziendeninternaten is opgenomen.

Situatie blindeninternaten

Op de internaten voor slechtziende en blinde kinderen was ook sprake van geweld in alle vormen (fysiek, psychisch en seksueel) gedurende de gehele periode van 1945 tot heden. Het geweld speelde zowel tussen medewerkers en kind als tussen kinderen onderling.

Diep geraakt

Het leed van de slachtoffers raakt ons diep. We zijn getroffen door de moed van slachtoffers die hun verhaal alsnog hebben verteld. Zij dragen dit al jaren met zich mee en ondervinden tot op de dag van vandaag de gevolgen. We betreuren het leed dat de slachtoffers en hun naasten is aangedaan.

We nodigen slachtoffers uit om met ons in gesprek te gaan als ze daaraan behoefte hebben. We zullen ons buigen over de vragen hoe recht te doen aan het leed van de slachtoffers en hoe we hen kunnen helpen. Daarnaast zullen we het beleid om ongewenst gedrag tegen te gaan nog verder aanscherpen.

Contact

Heeft u er behoefte aan om met Bartiméus in contact te komen, dan kunt u mailen met onze klachtenfunctionaris, mevrouw Els van Lochem. Zij bereikbaar per mail via klachtenfunctionaris@bartimeus.nl of telefonisch via 06 - 248 565 18.