menu Sluit het hoofdmenu

‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk

geplaatst op Afbeelding met het woord gezocht

Slechts 1/3 van alle mensen met een visuele beperking in Nederland heeft werk. Veel te weinig als we dat afzetten tegen de rest van NL, waar 2/3 van de beroepsbevolking werkt. Naar schatting kan 1/3 van alle slechtziende mensen prima in zijn eigen inkomen voorzien. Met het oog op de Participatiewet stemt dat gunstig. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stimuleert maatwerk ondersteuning voor mensen die slechtziend of blind zijn. Daarom gaat Zichtbaar in Werk aan de slag.

Participatiewet voor mensen met oogbeperking

Waarom hebben zoveel slechtziende en blinde mensen nu nog geen baan? Arbeidsbemiddelaars, waaronder gemeenten, zijn nog onbekend met deze groep werkzoekenden en hebben amper ervaring in het begeleiden naar werk bij geschikte werkgevers. En potentiële werkgevers zijn zich vaak niet bewust dat er hulpmiddelen beschikbaar zijn voor hun bedrijf. Of ze zijn zich niet bewust van de potentie van mensen die slechtziend of blind zijn, terwijl onder deze groep net zoveel mensen een afgeronde VMBO, MBO of HBO+ opleiding hebben als de rest van de Nederlandse bevolking

Bundelen van kennis en expertise

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor re-integratie naar werk van mensen die slechtziend of blind zijn. Voor het begeleiden van 'deze doelgroep' is specifieke kennis en ervaring nodig die gemeente nog nauwelijks hebben, blijkt uit onderzoek van Regioplan. Expertiseorganisaties Bartiméus en Visio gaan hun krachten bundelen met de kennis en mogelijkheden van gemeenten, VNG, UWV, SBCM, en de Oogvereniging onder de naam ‘Zichtbaar in werk’.

Annelies Lichtenberg, projectleider van Zichtbaar in Werk: 'Vanuit Bartiméus hebben we het initiatief genomen om een projectplan te schrijven. Bartiméus streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ook op het gebied van werk. En samen met onze samenwerkingspartners geloven we erin dat dit mooie project écht kansen biedt voor jongeren die slechtziend of blind zijn én werk zoeken. Wij gaan ervoor!'

Zichtbaar in Werk

De pilot ‘Zichtbaar in Werk’ is een directe opdracht van het ministerie van SZW, nadat een succesvolle businesscase heeft aangetoond dat het maatschappelijk voordeel oplevert wanneer blinde en slechtziende mensen werken. De opdracht is het inrichten van een landelijk Expertisecentrum Arbeid voor mensen met een visuele beperking. De pilot wordt gevoerd in de arbeidsmarktregio’s Amsterdam, Noordoost Brabant en Stedendriehoek/Noord Veluwe en bestaat uit een gerichte aanpak:

  • Het Team Inclusief; een compact team van professionals die als aanjager, inhoudelijk expert en procesregisseur functioneren, aanvullend op de regionale werkbedrijven;
  • Landelijke projectleider; deze persoon stuurt het Inclusief Team aan, verankert de re-integratiemethodieken verspreidt en borgt opgedane kennis;
  • Een online kennisportaal voor professionals en/of jongeren waar kennis over werken met een visuele handicap kan worden gedeeld en geraadpleegd;
  • Een publiciteitscampagne waarmee zowel professionals, jongeren als potentiele werkgevers worden bereikt.

Voor wie?

De aanpak van Zichtbaar in Werk richt zich in eerste instantie tot jongeren/jongvolwassenen van 18 t/m 27 jaar - in de drie arbeidsmarktregio’s - die op zoek zijn naar een baan. De pilot loopt twee jaar; eind 2018 'moeten' 20 jongeren blijvend aan werk geholpen zijn én de daarmee opgedane kennis beschikbaar hebben voor andere arbeidsmarktregio’s. De jongere krijgt een vast aanspreekpunt. Het Inclusief Team werkt intensief samen met professionals binnen de betrokken regio’s. Samen met werkgeversservicepunten gaan zij actief op zoek naar potentiële werkgevers waardoor ook werkgevers in de keten opgenomen worden. 

Help ons kandidaten te vinden

Een uitdaging is het matchen van vacatures aan jongeren met een visuele beperking. Met toolkits zijn vacatures te scannen op geschiktheid en met het Team Inclusief kan worden gekeken wat er verder nodig is. De grootste uitdaging is nu het vinden van kandidaten: jongeren met een visuele beperking. Zij wonen meestal nog thuis en zijn niet bekend bij de gemeenten. Om kandidaten in beeld te krijgen hebben we uw hulp als professional nodig! Kent u jongeren die in aanmerking komen? Of wilt u meer weten over het project of op een andere manier meewerken? Neem dan contact op met Bartiméus per mail via zichtbaarinwerk@bartimeus.nl of bel 0341 - 498 498. Samen kijken we dan wat we kunnen doen.

Lees ook het nieuwsbericht 'REAliteit, acht verhalen met toekomst voor staatssecretaris Klijnsma'