menu Sluit het hoofdmenu

‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’

geplaatst op Oud-cliënt Rachel - eigen foto Bartiméus

Het College voor de Rechten van de Mens kraakt het kabinetsvoornemen om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen. Volgens het Nederlandse mensenrechteninstituut is het plan in strijd met gelijke behandeling van mensen met een handicap en gaan zij er financieel op achteruit, zonder dat het kabinet daar een rechtvaardiging voor aanvoert.

Door de invoering van loondispensatie gaan arbeidsgehandicapten die vanuit de bijstand aan het werk gaan minder pensioen en ww-rechten opbouwen dan arbeidsgehandicapten die nu nog via een loonkostensubsidie aan het werk zijn. 

Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) staat hier echter tegenover dat werken lonender wordt, doordat elk uur dat extra wordt gewerkt leidt tot een hogere aanvullende uitkering die door de gemeente wordt betaald. De meeste arbeidsgehandicapten die met dispensatie aan het werk komen gaan erop vooruit, stelt zij.

Lees het gehele nieuwsbericht op ad.nl, (door: Laurens Kok).

Sterk in werk

Bartiméus streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Wij zetten alle mogelijke middelen in die kunnen leiden tot verbetering van arbeidsdeelname van mensen met een visuele beperking: betaald werk, gesubsidieerd werk, maar ook vrijwilligerswerk, dagbesteding en alles wat daartussen valt. Want ook mensen die slechtziend of blind zijn, kunnen en willen werken.

Gelijke arbeidskansen voor iedereen

Bent u voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt? Onderteken dan vandaag nog de petitie 'Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt'. Bartiméus ondersteunt deze actie van harte!