menu Sluit het hoofdmenu

Nevenfuncties leden raad van toezicht

Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht:

J. Smit:

 • Hoofdfunctie: Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
 • Vice-voorzitter Nationaal Comité 4-5 mei (q.q.)
 • Voorzitter Carnegie Heldenfonds (q.q.)
 • Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland (q.q)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Verwey Jonker Instituut
 • Voorzitter Adviesraad Stichting Vliegramp MH17
 • Voorzitter Interkerkelijk contact in overheidszaken
 • Voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag
 • Lid raad van Advies Volksbank 

 www.linkedin.com/in/jaap-smit

Ch.A.J. Stam:

 • Hoofdfunctie: directeur eigenaar Hoek Consultants B.V., Executive Search & Interim Management, Executive Coaching & Outplacement en Strategy & Leadership Development
 • Eigenaar Caudex Intervent, onderzoek, organisatieadvies, interim management en coaching
 • Lid Program Review Board Modulair Executive MBA in Public aan Nyenrode Business Universiteit
 • Voorzitter Stichting Workinc, MVO-platform banen regio Amersfoort
 • Erebestuurder YMCA Nederland
 • Voorzitter raad van toezicht stichting Sprank

www.linkedin.com/in/albert-jan-stam

F.T.J.M. Fortuin:

 • Geen nevenfuncties
 • Geen linkedin profiel

M. Wiesenekker:

 • Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn
 • Voorzitter Netwerk Utrecht Zorg Ouderen
 • Bestuurslid Vereniging Medische Microbiologische Laboratoria
 • lid bestuur stichting Procolo

www.linkedin.com/in/martijn-wiesenekker

R. Willemsen:

 • Hoofdfunctie: hoogleraar bij de Afdeling Klinische Genetica, Erasmus MC Rotterdam
 • Lid adviesraad voor wetenschap en innovatie van Hersenstichting Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven (voordracht cliëntenraad), tevens voorzitter commissie kwaliteit en Veiligheid.
 • Lid Raad van Commissarissen Result Laboratorium, Dordrecht. Tevens voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Lid “Scientific and Clinical Advisory Committee” National Fragile X Foundation (Amerikaanse patiëntenvereniging)
 • Wetenschappelijk adviseur bestuur Fragiele X Vereniging Nederland

www.linkedin.com/in/rob-willemsen

H.J. Dannenberg:

 • Hoofdfunctie: voorzitter Divosa, vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein
 • Eigenaar adviesbureau Dannenberg
 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn
 • Voorzitter Raad van Toezicht Viattence, wonen, zorg en welzijn tussen Zwolle en Apeldoorn
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting SWZ Zwolle
 • Lid raad van Toezicht NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Voorzitter De Gift City Zwolle
 • Voorzitter Stichting Present Nederland
 • Voorzitter meerjarenprogramma depressiepreventie

 www.linkedin.com/in/erik-dannenberg

D.D. van der Stelt-Scheele:

 • Hoofdfunctie: Interim manager Diana van der Stelt Change management
 • Sales director Trinity Software Center te Kumasi, Ghana en Reeuwijk
 • Secretaris bestuur Foundation Maxim Nyansa IT Solutions te Accra, Ghana
 • Secretaris bestuur Stichting “Climbing the right tree” Reeuwijk
 • Lid Strategisch Audit Comité ministerie van Buitenlandse Zaken Den Haag
 • Lid Bestuur International Fellowship of Evangelical Students Veenendaal
 • Lid Raad van Advies Flashboys BV en Wizzle BV Den Haag.
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Present.

www.linkedin.com/in/dianavanderstelt

Rooster van aftreden:

 
Naam In functie einde 1e termijn einde 2e termijn
A.J. Stam 01-03-2012 01-03-2016 01-03-2020
F. Fortuin 18-12-2012 18-12-2016 18-12-2020
E. Dannenberg 01-01-2015 01-01-2019 01-01-2023
J. Smit 01-01-2016 01-01-2020 01-01-2024
D. v.d. Stelt 01-01-2016 01-01-2020 01-01-2024
R. Willemsen 20-12-2018 20-12-2022 20-12-2026
M. Wiesenekker 20-12-2018 20-12-2022 20-12-2026