menu Sluit het hoofdmenu

Nevenfuncties leden raad van toezicht

Nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht:

J. Smit:

 • Hoofdfunctie: Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
 • Vice-voorzitter Nationaal Comité 4-5 mei (q.q.)
 • Voorzitter Carnegie Heldenfonds (q.q.)
 • Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland (q.q)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Verwey Jonker Instituut
 • Voorzitter Adviesraad Stichting Vliegramp MH17
 • Voorzitter Interkerkelijk contact in overheidszaken
 • Voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag
 • Lid raad van Advies Volksbank

LinkedIn-profiel J. Smit

M. Wiesenekker:

 • Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur Diakonessenhuis Utrecht-Zeist-Doorn
 • Voorzitter Netwerk Utrecht Zorg Ouderen
 • Bestuurslid Vereniging Medische Microbiologische Laboratoria
 • lid bestuur stichting Procolo
 • Lid van kennisring RvS / Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Bestuurslid NVZD / Nederlands Vereniging voor bestuurders in de zorg

LinkedIn-profiel M. Wiesenekker

R. Willemsen:

 • Hoofdfunctie: hoogleraar Afdeling Klinische Genetica, Erasmus MC Rotterdam
 • Lid adviesraad voor wetenschap en innovatie van Hersenstichting Nederland
 • Lid Raad van Toezicht Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven (voordracht cliëntenraad), tevens voorzitter commissie kwaliteit en Veiligheid.
 • Lid Raad van Commissarissen Result Laboratorium, Dordrecht. Tevens voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Wetenschappelijk adviseur bestuur Fragiele X Vereniging Nederland

LinkedIn-profiel R. Willemsen

D.D. van der Stelt-Scheele:

 • Hoofdfunctie: Sales director Trinity Software Center te Kumasi, Ghana en Veenendaal
 • Secretaris bestuur Maxim Nyansa IT Solutions Foundation Accra, Ghana
 • Secretaris bestuur Stichting “Climbing the right tree” Reeuwijk
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Present Ameide
 • Lid audit commissie Ministerie van Financiën

LinkedIn-profiel D.D. van der Stelt-Scheele

P.J.C. Borgdorff

 • Voorzitter van de Advisory Board van Cacais NL
 • Voorzitter raad van toezicht Anbo
 • Lid raad van toezicht Nibud
 • Gastdocent/moderator Nyenrode Business Universiteit
 • Lid Centrale Klachtencommissie Stichting De Opbouw

LinkedIn-profiel P.J.C. Borgdorff

Rooster van aftreden:

 
Naam In functie einde 1e termijn einde 2e termijn
J. Smit 01-01-2016 01-01-2020 01-01-2024
D. v.d. Stelt 01-01-2016 01-01-2020 01-01-2024
R. Willemsen 20-12-2018 20-12-2022 20-12-2026
M. Wiesenekker 20-12-2018 20-12-2022 20-12-2026
P. Borgdorff 01-01-2021 01-01-2025 01-01-2029