menu Sluit het hoofdmenu

Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR)

De Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR) van Bartiméus staat voor belangenbehartiging, meedenken en meebeslissen door leerlingen, ouders en medewerkers van onze scholen. Open en gelijkwaardig overleg draagt bij aan kwaliteitsbewaking en verdere verbetering van het onderwijs.

Deze medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Dit is een kader voor de onderwerpen waar de MR over kan meedenken en meebeslissen. Ook de Wet op de Expertisecentra (WEC) voor voorzieningen in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is van toepassing op de MR. 

Onderwerpen waar de MR over meedenkt zijn onder andere het jaarplan, het vakantierooster, de ouderbijdrage, schoolgidsen en het bestuursformatieplan. 

De MR is een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad waarin de belangen van alle scholen worden meegenomen. Iedere school wordt door een ouder en leerkracht vertegenwoordigd. 

De MR  bestaat uit 8 leden, waarvan 4 door en uit het personeel worden gekozen en 4 door en uit de ouders.   

Leden 

  • Karin Morina (Voorzitter, ouder)​​​ 
  • Jaap Wolters (leerkracht) 
  • Els van der Giessen (leerkracht) 
  • Mike Russchen(leerkracht) 
  • Tineke van Loog (leerkracht) 
  • Cees W. Rentier (ouder) 
  • Dennis Minken (ouder) 
  • Mauk van der Woude (ouder​​) 

Vacatures

Voor de MR zijn we op zoek naar nieuwe leden

Contact 

Wilt u meer weten over de MR of heeft u een opmerking, vraag of tip? Stuur dan een e-mail naar mr-onderwijs@barrtimeus.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. De vergaderingen van de MR vinden plaats op de school in Zeist.