menu Sluit het hoofdmenu

Mensen die doofblind zijn worden gehoord

Jaarbeeld 2018: Bartiméus werkt samen met ruim 150 instellingen in de langdurige zorg. In 2018 is de samenwerking geïntensiveerd met ‘s Heeren Loo, een van de grootste organisaties in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Zowel 's Heeren Loo als Bartiméus bieden zorg en ondersteuning aan mensen die zowel slechthorend als slechtziend zijn.

Bij mensen met een verstandelijke beperking is niet altijd duidelijk of zij ook problemen hebben met zien en/of horen hebben. Krijgen deze mensen daarbij de benodigde expertise en begeleiding, dan neemt de kwaliteit van leven vaak enorm toe. Samen met ’s Heeren Loo richten we ons op onderzoek voor mensen met doofblindheid, het in kaart brengen van de problematiek en scholing van de professionals die hen begeleiden. Daarnaast creëren we een omgeving waarin cliënten zo min mogelijk last hebben van hun zintuiglijke beperking. Inmiddels bieden we 's Heeren Loo ook ondersteuning bij de inzet van technologische hulpmiddelen.  

Door onze onderzoeksaanpak bleek dat Yvonne niet dement is, maar slechthorend en slechtziend

Contact

Bent u geïnteresseerd in samenwerking met Bartiméus en scholingsmogelijkheden voor professionals? Neem contact op met Ine Woudstra, e-mail: iwoudstra@bartimeus.nl