menu Sluit het hoofdmenu

Meervoudige en visuele beperking

Bartiméus heeft jarenlange ervaring met kinderen en volwassenen die niet alleen visueel maar ook verstandelijk beperkt zijn.

Ontwikkelen in Sociale Relaties: oratie prof. dr. Paula Sterkenburg

Hoe technologie sociale reacties kan bevorderen van mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking. Sterkenburg benadrukt in haar oratie onder andere het grote belang van sociale relaties bij mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking. Ze legt uit waarom sociale relaties lastiger zijn voor deze groepen mensen. En hoe technologie hierbij kan helpen!
Download PDF

Diagnostiek bij kinderen en mensen met een meervoudige beperking

Wanneer iemand een meervoudige beperking heeft kan dit grote invloed hebben op het onderzoek. Wanneer iemand niet bijvoorbeeld niet (goed) kan praten dan heeft dit invloed op een oogonderzoek. Bartiméus biedt juist voor deze doelgroep onderzoek op maat. Vaak is de begeleiding die nodig is in reguliere ziekenhuizen niet of onvoldoende aanwezig. In sommige gevallen zijn wij ook aanwezig op ziekenhuisspreekuren.
Lees meer over diagnostisch onderzoek voor mensen met een meervoudige beperking

Behandeling en Revalidatie bij een meervoudige handicap

Wij begeleiden kinderen en jongeren die blind of slechtziend zijn of worden. Bij jonge kinderen richten we ons op het stimuleren van de verdere ontwikkeling. Ouders of verzorgers zijn onlosmakelijk verbonden bij het advies en de behandeling.
Lees meer over begeleiding en advies voor mensen met een meervoudige en visuele beperking

Trainingen voor ouder, kind en jongeren

Wij bieden verschillende praktische trainingen voor ouders en voor kinderen. 
Bekijk hier het actuele cursusaanbod van onze trainingen

Speciaal onderwijs en Speciaal voortgezet onderwijs

Bartiméus biedt speciaal onderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking op de Bosschool in Doorn. Deze kleinschalige school biedt zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.
Lees meer over de Bosschool in Doorn

Logeren bij Bartiméus

Bij de logeeropvang van Bartiméus logeren kinderen om de thuissituatie even te ontzien.
De logeeropvang

Wonen bij Bartiméus

Bartiméus biedt verschillende woonvormen voor mensen met een meervoudige beperking. Zo zijn er woningen voor mensen die:

  • Een visuele en verstandelijke beperking hebben
  • Doofblind zijn (een combinatie van een visuele en auditieve handicap)
  • een visuele beperking hebben in combinatie met autisme

Lees meer over wonen bij Bartiméus

Dagbesteding bij Bartiméus

Bartiméus biedt dagopvang en dagstedingsactivteiten.
Meer over de mogelijkheden
 

Specialistische kennis

Diverse kennisgroepen van Bartiméus houden zich bezig met het verbeteren en doorontwikkelen van kennis op het gebied van blindheid en slechtziendheid in combinatie met een andere beperking. Denk aan autisme, CVI, Doofblindheid.
Bekijk ook het volledige overzicht van al onze expertise- en kennisgroepen.

Syndromen en oogproblemen

Wilt u meer weten over diverse syndromen of oogproblemen?
Bekijk dan de inhoudelijke informatie over de oorzaken van blindheid en slechtzien.

Sporten en bewegen met een meervoudige beperking

Lees meer over de mogelijkheden van sporten en bewegen bij een meervoudige beperking.