menu Sluit het hoofdmenu

Denk en praat mee over Bartiméus

Wilt u meedenken en meepraten over Bartiméus zonder lid te worden van een cliëntenraad? Dat kan! De cliëntenraden zoeken regelmatig ervaringsdeskundigen om mee te denken en Bartiméus te adviseren over de eigen dienstverlening en over het inclusiever maken van de samenleving. Op deze pagina kunt u zich hiervoor aanmelden, zodat wij u kunnen benaderen als we een vraagstuk hebben dat aansluit bij u en uw interesses. Let op: het formulier werkt helaas niet goed op de iPad, wel met iPhone en schermleessoftware!

Uw ervaringsdeskundigheid gecombineerd met onze expertise

Wij willen graag het contact vergroten met alle slechtzienden en blinden in Nederland en hun naasten. Met uw ervaringsdeskundigheid gecombineerd met de expertise die Bartiméus al decennia heeft opgedaan, willen we werken aan een inclusieve maatschappij. Een maatschappij waarin mensen die slechtziend of blind zijn ondersteund en gestimuleerd worden om alles uit het leven te halen wat er in zit. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.

U hoeft geen cliënt te zijn van Bartiméus

U hoeft geen cliënt te zijn van Bartiméus om zich aan te melden. Ook de mening van mensen die geen cliënt van Bartiméus zijn, waarderen wij zeer.

Indeling in klantgroepen

De organisatie van Bartiméus is ingericht naar de verschillende klantgroepen die we bedienen:

 • Kind & Jeugd
 • Volwassenen
 • Volwassenen met een meervoudige  beperking
 • Senioren
 • Bedrijven & Maatschappij

U kunt in het formulier aangeven over welke klantgroep(en) u wilt meepraten. Dat kan bijvoorbeeld de klantgroep zijn waar u zelf onder valt of die waar uw kind of andere verwante onder valt. Ook benoemen we in de vragenlijst een aantal algemene onderwerpen waarover u kunt meepraten. U kunt aanvinken wat u interessant vindt.

Uw rol(len)

Als u met ons meedenkt en meepraat, kunt u dat doen vanuit verschillende rollen. Als u zich aanmeldt, kunt u aangeven welke rol of rollen u eventueel zou willen vervullen.

 • Toehoorder, waarin u informatie ontvangt
 • Meedenker, waarin u uw mening en feedback geeft
 • Adviseur, waarin u zelf ideeën indient zonder dat er al iets bepaald is
 • Partner, waarin u met ons meewerkt aan bijvoorbeeld een project
 • Regisseur, waarin u de regie neemt en ook echt eindverantwoordelijke bent

We verwachten dat de rollen van meedenker en adviseur het vaakst zullen voorkomen.

Maximaal vier keer per jaar

Ons doel is om niet meer dan vier keer per jaar informatie bij u op te halen. We willen u vragen stellen die relevant voor u zijn, waar u zich mee verbonden voelt, kennis van heeft en/of ervaring mee heeft.

Formulier

Onderaan de pagina kunt u het aanmeldingformulier invullen. Heeft u moeite met het invullen van het formulier? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Ook voor andere vragen kunt u onderstaande contactgegevens gebruiken.

Tip bij vragen waar u meerdere opties kunt kiezen:

 • Windows toetsenbord: houd de CTRL toets ingedrukt en klik op de keuze-opties die u wilt selecteren
 • iPhone: dubbel tik op de opties die u wilt selecteren