menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Volwassenen Ambulant

Welkom op de webpagina van de Cliëntenraad Volwassenen Ambulant. Op deze pagina kunt u meer lezen over onze visie, over de speerpunten waar wij ons mee bezig houden en wie wij zijn. Neem voor vragen gerust contact op met de ambtelijk secretaris.

Nieuws

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. Doel van de cliëntenraad Volwassenen Ambulant is het behartigen van de belangen van de cliënten met een visuele beperking van 18 jaar en ouder (tot AOW-leeftijd). Het gaat ook om cliënten die slechtziend of blind zijn als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel. Zij zijn handelingsbekwaam met mogelijkheid van eigen regie, ongeacht woonomgeving, tijdelijk of permanent verblijf in een instelling. Tevens wil de cliëntenraad er zijn voor oud-cliënten en toekomstige cliënten.

Dit wordt gerealiseerd door het overleg tussen de cliëntenraad en de klantgroepmanager Volwassenen. We geven gevraagd en ongevraagd advies om zo bij te dragen aan de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening aan volwassenen met een visuele beperking.

Raadsleden

Voorzitter: Evert Riphagen. 
Leden:
Simon Remmers; 
Geert van Hoof; 
José Fijneman; 
Eva van de Berg; 
Bianca Stokkingreef; 
Tamara van de Hoef.

De raadsleden stellen zich hier graag aan u voor (PDF).

Speerpunten 2021

Wij kijken met een open blik naar Bartiméus, hoe doet de organisatie het, waar zien wij verbeterpunten en mogelijkheden. Dit doen we door te werken met speerpunten. De speerpunten die dit jaar onze aandacht hebben zijn:

  • Contact met de achterban
  • Dagbesteding op locatie
  • Gastheren en gastvrouwen (ervaringsdeskundigen) op locatie
  • Informatiepakket voor cliënten
  • Inloopspreekuren
  • Partnerrevalidatie
  • REA College en Werkpad
  • Pastorale zorg
  • Samenwerking collega-cliëntenraden

Voor meer informatie

Heeft u vragen, ideeën of andere suggesties dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. E-mail ClientenraadVolwassenenAmbulant@bartimeus.nl