menu Sluit het hoofdmenu

Inzet ervaringsdeskundigheid binnen het Meerjaren Deelsectorplan 2020-2022

Mensen met een visuele beperking spelen een belangrijk rol in het Meerjarig deelsectorplan Visueel (2020-2022).

Het meerjarig deelsectorplan is een samenwerking van Bartiméus, Visio en de Robert Coppes Stichting (consortium Visueel), de Oogvereniging en de MaculaVereniging.

Alle partijen vinden het van groot belang dat mensen met een visuele beperking hun kennis en ervaring kunnen inbrengen, in alle fases van (de activiteiten binnen) het Meerjarig deelsectorplan Visueel. Dit draagt er namelijk aan bij dat we kennis en innovaties ontwikkelen die echt verschil maken voor mensen met een visuele beperking, hun naasten en professionals. De inzet van ervaringsdeskundigheid is ook verankerd in het ZonMw-onderzoeksprogramma Expertisefunctie Zintuiglijke Gehandicapten (zie ook ZonMw.nl).

Oogvereniging organiseert
De Oogvereniging zet een pool van ervaringsdeskundigen op (zie oogvereniging.nl). Vanuit deze pool kunnen ervaringsdeskundigen worden ingezet voor de verschillende activiteiten in het Meerjarig deelsectorplan Visueel.

Wie zijn de ervaringsdeskundigen?

Voor het onsortium Visueel zijn mogelijke ervaringsdeskundigen:

  • Mensen met een visuele beperking (maximaal zicht van 30% en/of gezichtsveld van maximaal 30 graden).
  • Mensen die officieel geen visuele beperking hebben (zicht van meer dan 30% en gezichtsveld van meer dan 30 graden), maar die zichzelf niet bij de groep ‘goedzienden’ zouden indelen.
  • Naasten van mensen met een visuele beperking die intensief betrokken zijn bij het leven van deze persoon.

Deze mensen kunnen naast hun visuele beperking ook andere beperkingen hebben.

Per project wordt bekeken welke ervaringsdeskundigheid belangrijk is. Afhankelijk daarvan worden de juiste ervaringsdeskundigen ingeschakeld.

Meer dan ervaring

De inzet van ervaringsdeskundigheid bij het Meerjarig deelsectorplan Visueel betekent dat we mensen met een visuele beperking vragen om mee te praten over bepaalde onderwerpen vanuit hun specifieke ervaring met slecht zien of blind zijn. Afhankelijk van de activiteit of de fase van het project, vraagt dit doorgaans meer dan alleen ervaring met visuele beperking. Denk aan:

  • collectieve kennis (kennis van de ervaringen van groepen mensen met een vergelijkbare beperking);
  • globale medische kennis rond een aandoening of beperking;
  • persoonlijke vaardigheden die zorgen dat iemand van een afstand kan kijken naar en reflecteren op het eigen ziekteproces;
  • gedrevenheid en empathie.

Matrix ervaringsdeskundigheid

Projectleiders en onderzoekers gebruiken de Participatiematrix om effectief met ervaringsdeskundigen samen te werken. Dit is een middel om met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan over de gewenste rol in een (onderzoeks)project. De matrix gaat uit van 5 rollen van participatie: toehoorder, meedenker, adviseur, partner en regisseur. En zet deze uit tegen verschillende fasen van een project.

De Participatiematrix is ontwikkeld door De Hoogstraat en UMC Utrecht.