menu Sluit het hoofdmenu

Hoe kies ik een geschikte school voor mijn kind?

Kiezen van een geschikte reguliere school voor uw kind gaat altijd gepaard met de nodige vragen. En al helemaal als uw kind een visuele beperking heeft. Want welke school past het best bij uw zoon of dochter? Onderstaand delen we graag enkele tips vanuit onze ervaringen.

Het allerbelangrijkste is uw gevoel. Ziet u uw kind hier rondlopen? Is de sfeer en de cultuur op school prettig? Voelt u zich op uw gemak? Dit soort vragen doen een beroep op uw gevoel. Daar kunnen we niet op adviseren. Wel is het over het algemeen zo dat een goed gevoel komt als u en uw kind zich welkom voelen.

Lesgeven is: een uitdaging

Wij raden u aan om in het keuzetraject een gesprek aan te vragen met de school waarop u zich oriënteert. Als in dit gesprek al geen gevoel van welkom is, dan geeft dat te denken. Andersom moet u ook alert zijn als een school aangeeft alles te kunnen doen, als de mooiste verhalen de revue passeren. Het is goed u te realiseren dat lesgeven een uitdaging is, en dat die uitdaging groter is bij een leerling die slechtziend of blind is. Als een school deze uitdaging ziet en durft te benoemen, dan is er al veel gewonnen.

U moet ook op uw gevoel vertrouwen als het gaat om inschatten hoe een school handelt bij onverwachte situaties. Dat zal in de schoolcarrière van uw kind namelijk een aantal keren voorkomen. Op die momenten is het belangrijk dat de school goed handelt, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een geschikte aanpassing voor uw kind. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoe de school waar u zich op oriënteert, omgaat met dit soort situaties. Toch voelt u ook dit vaak goed aan.  

Naast een goed gevoel spelen ook praktische zaken een rol bij de schoolkeuze, bijvoorbeeld:

  • Hoe groot is de school?
  • Hoe groot zijn de klassen?
  • Hoe is de zorg geregeld?
  • Heeft de school ervaring met een leerling met een visuele beperking?
  • Hoe is de route naar school? Is het te lopen of te fietsen?

Als u al een ambulant onderwijskundig begeleider heeft, dan kunt u hem natuurlijk ook om advies vragen.