menu Sluit het hoofdmenu

Het visuele brein

Lezing van Dr. Lennart Verhagen op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

Onze hersenen zijn een wonder der natuur. Voor alle ingrediënten die onze hersenen bijzonder maken hoeven we niet verder te kijken dan ons visuele systeem. In deze lezing zal ik drie fundamentele principes van ons visuele brein uiteenzetten: een actieve perceptie in plaats van een passief doorgeefluik, een organisatie met meerdere flexibel verbonden hiërarchieën, en informatieverwerking geleid door de uitkomst en niet door de invoer. Je zou kunnen zeggen dat ons brein continue probeert onze ogen een stapje voor te zijn om zo efficiënt mogelijk de informatie te verwerken die het meest relevant is om ons doel te bereiken. Deze principes verklaren zowel de opmerkelijke weerbaarheid en flexibiliteit van ons brein bij blindheid en slechtziendheid, als ook de opmerkelijk specifieke klachten die het gevolg kunnen zijn van hersenbeschadiging, zoals bijvoorbeeld een vrouw met gezonde ogen die het gezicht van haar man niet meer kan herkennen.

Over de spreker

Lennart Verhagen werkt als onderzoeker bij de Universiteit van Oxford. Hij richt zijn werk op de vraag wat onze hersenen bijzonder maakt. Hiervoor onderzoekt - en vergelijkt - hij zowel het apen en het menselijk brein. Hij is een expert in hersenbeeldvormingstechnieken (MRI, EEG, en MEG), maar ook in hersenstimulatie technieken (TMS, TES, ultrasoon geluid). In zijn eerdere werk gebruikte hij deze technieken om de visuele en motorische systemen van ons brein te bestuderen. Zijn recentere werk bouwt hierop voort en onderzoekt hoe ons brein ons in staat stelt om razend snel concepten leren en keuzes te maken op basis van minimale informatie.

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres