menu Sluit het hoofdmenu

De naam Bartiméus

De naam Bartiméus is ontleend aan een genezingsverhaal van Jezus. Een verhaal dat zelfs drie keer wordt verteld: door Marcus, Mattheus én Lukas. Elke keer met een ander accent.

Bij de poort van Jericho zit een blinde man, Bartimeus, - eigenlijk Bar Timeus, wat betekent: zoon van Timeus. Bij het naderen van de Heer roept hij luid, hij laat zich door niemand tegenhouden. Jezus vraagt: "Wat wilt gij, dat ik u doen zal?" Bartimeus antwoordt: "Mijn Heer, dat ik ziende worde!" Waarop Jezus zegt: "Ga heen, uw geloof heeft u behouden." En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Het lef van Bartimeus om in beweging te komen en te roepen en het antwoord van de Heer hebben de oprichters van Bartiméus geïnspireerd om voor deze naam te kiezen.

Meer over de bijbelse persoon 'Bartimeüs' op Wikipedia