menu Sluit het hoofdmenu

Een baan vinden

Na hun studie willen de meeste studenten gaan werken. Het vinden van een baan is een intensief traject. Dat geldt voor iedereen, voor mensen met een visuele beperking des temeer. Wij bieden graag ondersteuning in dit traject.  

Werkpad/Bartiméus 

Zoeken naar werk kost vaak veel tijd en kan soms lang duren. Wij helpen studenten en werkzoekenden vanuit Werkpad*/Bartiméus zodat ze positief en gemotiveerd blijven. Werkpad weet wat voor soort banen er zijn en wat daarbij komt kijken. Daarbij weten ze welke banen goed bij iemand met een visuele beperking passen, of wat er nodig is om het te laten passen. En is er sprake van een sollicitatiegesprek? Dan helpt Werkpad met de voorbereiding op het gesprek, zodat de kans van slagen groter is.  

Marja Joosten, arbeidsconsulent bij Werkpad */Bartimeus over haar werk:  

Ik ondersteun studenten met een visuele beperking bij hun studiekeuze, stage en bij hun entree op de arbeidsmarkt.

Solliciteren  

Veel jongeren met een visuele beperking vragen zich bij het solliciteren af of ze moeten vertellen dat ze een visuele beperking hebben. Wij adviseren om dit al tijdens de sollicitatie, in de brief, te vermelden. Dit om geen valse verwachtingen te scheppen en om teleurstellingen te voorkomen. Het is goed dan ook aan te geven wat de aard van de beperking is en wat er nodig is om het werk uit te voeren. Een werkgever weet immers vaak niet wat een visuele beperking inhoudt. Door de beperking niet aan te kaarten is de kans op de baan juist kleiner.  

Arbeidsongeschikt

Een aantal jongeren met een visuele beperking is vanwege hun aandoening nooit in staat om te werken. Zij vallen onder de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, oftewel Wajong. Jongeren die onder deze wet vallen, krijgen van de overheid een uitkering om in levensbehoefte te kunnen voorzien. Meer over de Wajong is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het UWV beoordeelt of iemand aanspraak kan maken op de regeling. Hoe dat gaat is te zien in dit filmpje. 

Begeleiding nodig bij het vinden van een baan of eerst meer info verkrijgen over de mogelijkheden die er zijn? Ga dan naar de Werken-pagina's op deze website.