menu Sluit het hoofdmenu

Netvliesloslating

Bij een netvliesloslating (ablatio retinae) laat het netvlies los van de oogbol. Een operatie kan voorkomen dat iemand hierdoor slechtziend of blind wordt.

Een netvliesloslating ontstaat door een scheurtje in het netvlies. Hierdoor vloeit er vocht onder het netvlies, zodat het losraakt van de achterwand van het oog. Soms wordt een netvliesloslating veroorzaakt door een ongeval, bijvoorbeeld een klap of een bal op het oog.

Een netvliesloslating komt jaarlijks voor bij ongeveer 1 op de 10.000 mensen. Het kan op elke leeftijd optreden, maar ouderen worden er vaker door getroffen. Ook bijzienden en mensen met netvliesloslating in de familie lopen meer risico.

Kenmerken

  • Lichtflitsen;
  • Troebelingen in het beeld;
  • Uitval van delen van het gezichtsveld;
  • Staar (cataract)

Behandeling en mogelijkheden

  • Operatie

Meer informatie