menu Sluit het hoofdmenu

Keratoconus

Keratoconus is een hoornvliesaandoening, waarbij de bolle vorm van het hoornvlies geleidelijk verandert in een spitse vorm (kegelvormig).

De oorzaak hiervan ligt in een verandering van de structuur waardoor het hoornvlies zijn stevigheid verliest. De aandoening komt in de meeste gevallen aan beide ogen voor.

De gezichtsscherpte kan ernstig worden aangetast en overgevoeligheid voor licht wordt ook vaak genoemd als symptoom. Keratoconus en de daarmee gepaard gaande visusstoornissen beïnvloeden vaak de mogelijkheid van de persoon om normaal te functioneren.

Keratoconus komt meestal pas na de puberteit tot uiting. De aandoening neemt over het algemeen langzaam toe. Bij minder dan 10% van de patiënten met keratoconus is de aandoening erfelijk. Vaak zijn er associaties met het syndroom van Down, syndroom van Marfan en de ziekte atopie.

Gevolgen

  • verminderde gezichtsscherpte (visus)
  • verandering van de refractie: meer bijziend, meer astigmatisme
  • vervorming van het beeld
  • lichtovergevoeligheid

Behandeling en mogelijkheden

  • harde contactlenzen
  • cross linking: een methode om met behulp van vitamine B en ultraviolet licht het middelste deel van het hoornvlies te versterken
  • hoornvliestransplantatie
  • low-vision-onderzoek
  • visuele hulpmiddelen

Websites met meer informatie