menu Sluit het hoofdmenu

Contact voor Diagnostiek

Bekijk de contactgegevens en het bezoekadres voor diagnostisch onderzoek bij Bartiméus.

Verwijzing

Voor diagnostisch onderzoek door Bartiméus heeft u een verwijzing nodig van uw specialist. De diensten van Bartiméus worden vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Wilt u als specialist een cliënt doorverwijzen? Bekijk de informatie over verwijzing voor diagnostiek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over diagnostisch onderzoek? Bel dan naar de Bartiméus via telefoonnummer 088 - 88 99 888.

Bezoekadres 

Bartiméus - locatie Zeist
Van Renesselaan 30a
3703 AJ Zeist
Routebeschrijving.

U kunt zich melden bij de receptie in het gebouw 'Atrium'.

Gebouw Atrium in Zeist

Privacy

Bartiméus gaat zeer zorgvuldig om met de gegevens die opgevraagd worden. Deze gebruiken we uitsluitend in het kader van het onderzoek, advies- en het behandeltraject. De gegevens bewaren we zorgvuldig volgens de daartoe geldende richtlijnen. Dit geldt ook voor eventuele video-opnamen die nodig zijn voor het onderzoek.

Cliëntenraad Dienstverlening

Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar de wensen, behoeften en tevredenheid van cliënten. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en toetsen of we de op de juiste weg zijn. Heeft u suggesties, tips of opmerkingen dan hoort de Cliëntenraad Dienstverlening dit graag van u.