menu Sluit het hoofdmenu

Deelnemen intervisie bijeenkomsten voor verlagen visuele inspanning

Ervaart u klachten tijdens het uitvoeren van uw beeldschermwerk en heeft u een visuele beperking, dan willen we u vragen om deel te nemen.

Al enige tijd is Bartiméus actief met het project “Visuele inspanning en werk”. In dit project is de doelstelling om visuele inspanning tijdens beeldschermwerk te verminderen. Hiervoor testen wij verschillende interventies. Een daarvan in de inzet van intervisie bijeenkomsten.

De intervisiebijeenkomsten geven u inzicht in uw persoonlijk werkgedrag. Op het gebied van gezondheid (o.a. muisgebruik, computerduur), beweging (o.a. zit-sta afwisselingen) alsmede vaardigheden (o.a. typevaardigheid, sneltoetsgebruik). Tijdens de intervisiebijeenkomsten hebben de deelnemers de mogelijkheid om elkaars ervaringen te delen en pijnpunten te herkennen en te erkennen.

De doelstelling van de bijeenkomsten is om tijdens het uitvoeren van uw beeldschermwerk uw visuele inspanning te verlagen. Door middel van een voor- en nameting zal er worden bepaald welke meerwaarde deze interventie voor u heeft gehad. 

De bijeenkomsten zullen worden geleid door een arbeidsconsulent van Bartiméus/Werkpad. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van werken met een visuele beperking en zal waar nodig tips geven en/of doorverwijzen.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in januari 2022. Na aanmelding zal er aan de hand van de deelnemers bepaald worden of de bijeenkomst fysiek of online zal plaatsvinden.

In totaal zullen er 4 bijeenkomsten plaatsvinden in de periode van januari 2022 tot maart 2022.

Kortom, zou u het leuk en interessant vinden om mee te werken aan een programma als deze? Dan kunt u zich aanmeldingen via het mailadres sterkinwerk@bartimeus.nl.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Elja Reijntjes.