menu Sluit het hoofdmenu

Casemanager

Ons streven voor de toekomst is dat elke cliënt van Bartiméus een casemanager krijgt. Dit betekent dat elke cliënt één aanspreekpunt heeft en dat er één aanspreekpunt is binnen Bartiméus voor die cliënt. Dit heeft als voordeel dat er een onderlinge vertrouwensband kan worden opgebouwd en maatwerk kan worden geboden afgestemd op iemands persoonlijke situatie en hulpvraag. Een casemanager heeft de regie op het ondersteuningsplan en daarmee ook het ondersteuningsteam.

Wat doet een casemanager?

De taken van een casemanager bestaan uit:

  • het voorbereiden en uitvoeren van de intake
  • meedenken over benodigde ondersteuning vanuit de organisatie (inzet hulpmiddelen, behandelmethoden en specialisten)
  • het opstellen en onderhouden van het zorgplan (in samenspraak met de cliënt)
  • contact onderhouden met de cliënt (informeren, communiceren en afstemmen)
  • optreden als belangenbehartiger van de cliënt (intern en extern)
  • regievoerder zijn voor de cliënt binnen Bartiméus richting het ondersteuningsteam
  • evalueren en leveren van nazorg.

Werkwijze casemanager

De casemanagers hebben een heldere vaste werkwijze. De cliënt wordt voorafgaand aan de intake gebeld voor een kennismaking. Daarna vindt de intake plaats. De casemanager stelt in samenspraak met de cliënt het zorgplan op. Vervolgens bespreekt de casemanager dit zorgplan in het multidisciplinair team, waarbij het zorgplan wordt vastgesteld en behandelaren gekoppeld worden. Er vindt door de casemanager een terugkoppeling naar de cliënt plaats van wat er besproken is. Vervolgens belt de casemanager iedere 8 weken met de cliënt om het traject door te spreken, te evalueren en zo nodig bij te stellen. Bij de afronding van het traject belt de casemanager om het traject te evalueren en te checken of alle cliëntvragen beantwoord zijn. Ook bij vervolgvragen/heraanmelding wordt de casemanager direct betrokken, omdat die immers de cliënt kent. Deze werkwijze stelt de cliënt in staat zelf regie te voeren over zijn/haar traject bij Bartiméus.

Nazorg

Drie maanden na afronding van het traject neemt de casemanager opnieuw contact op met de cliënt en bespreekt hoe de cliënt terugkijkt op het traject en gaat na of er nog nieuwe vragen zijn. Deze nazorg wordt jaarlijks herhaald.

Wie voert de taken van een casemanager uit?

Bij volwassen cliënten die specialistische woonbegeleiding en/of behandeling ontvangen, is dit een ambulante begeleider. Hij of zij is altijd vanaf het intakegesprek betrokken en legt het eerste contact voordat de intake daadwerkelijk plaatsvindt.

Klantervaring

Een meneer uit Amsterdam-Zuid was elders cliënt. Toen hij via via hoorde dat hij bij Bartiméus een casemanager kon krijgen is hij overgestapt naar Bartiméus.

Hij mailt mij regelmatig en ik bel hem regelmatig en meneer is zeer tevreden. Telkens benoemt hij het weer 'kijk dat bedoel ik nou, zo fijn om zo’n casemanager te hebben' 'wat fijn dat u mijn traject zo in goede banen leidt'.

Ambulant begeleider Hilmar over haar ervaring met casemanagement.