menu Sluit het hoofdmenu

De complexiteit van visuospatieel neglect: hoe kan ik het diagnosticeren?

Lezing van Lauriane Spreij, MSc. op het NAH-congres Bekijk het eens anders: visuele waarnemingsproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Samenvatting

Visuospatieel neglect is een stoornis in de ruimtelijke aandacht waarbij het gezichtsveld contralateraal aan de laesie wordt verwaarloosd. Dit betekent dat bij een beschadiging in de rechter hemisfeer de linkerzijde van het gezichtsveld verwaarloosd kan worden en bij een beschadiging in de linker hemisfeer de rechterzijde. Ten onrechte wordt neglect vaak verward met andere visuele stoornissen (zoals hemianopsie) die eveneens worden veroorzaakt door een hersenbeschadiging. In het dagelijks leven kan neglect leiden tot verschillende symptomen, zoals het botsen tegen deurposten of het leeg eten van slechts de helft van het bord. Ondanks de opvallende symptomen zijn veel patiënten met neglect zich niet bewust van hun aandoening en rapporteren zelf geen klachten, in tegenstelling tot patiënten met hemianopsie. De diagnostiek van neglect is complex omdat de stoornis zich op verschillende manieren kan uiten. Tijdens deze presentatie wordt de complexiteit van neglect besproken en wordt ingegaan op verschillende testmethodes om patiënten met neglect te kunnen diagnosticeren. 

Over de spreker

Lauriane werkt als promovendus bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) en De Hoogstraat Revalidatie. Lauriane is afgestudeerd neuropsycholoog en is geïnteresseerd in zowel het wetenschappelijk onderzoek als de klinische zorg. Haar onderzoek richt zich op het gebruik van nieuwe technologieën (Virtual Reality, digitale tests) ter verbetering van de cognitieve diagnostiek, waaronder de diagnostiek van visuospatieel neglect.

Meer informatie

Meer over dit congres leest u op www.bartimeus.nl/nahcongres