menu Sluit het hoofdmenu

Een school die past bij jou!

Laat zien wat jij kan! Insteken op de talenten van ieder kind, dat is waar wij voor gaan bij de Bosschool van Bartiméus.

Het speciaal- en het voortgezet speciaal onderwijs van Bartimeús in Doorn (so en vso), verder te noemen ‘de Bosschool’, is een school voor kinderen met een meervoudige visuele beperking die zeer moeilijk leren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Uw kind krijgt er alle ruimte zich te ontplooien en wordt gestimuleerd om te laten zien wat het kan. Het leert zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en zich vrij te bewegen: zo nodig met hulp van aangepaste materialen of extra begeleiding.

De Bosschool werkt vanuit een christelijke identiteit. Dit betekent onder andere dat we met de leerlingen actief de christelijke feestdagen beleven en inhoud geven.

Wilt u meer lezen over onze school, download dan onze schoolgids voor het schooljaar 2020-2021.