menu Sluit het hoofdmenu

Curriculum Vitae Jopie Nooren

Mevrouw Jopie Nooren (1961) is sinds 2013 voorzitter van de raad van bestuur van Bartiméus. Ze vindt het een eer en genoegen om te mogen werken in een organisatie die zich ruim honderd jaar inzet om mensen met een visuele beperking zo te ondersteunen dat zij het leven kunnen leven dat bij hen past. Dat geldt ook voor de mensen die persoonlijk of professioneel bij mensen die slechtziend of blind zijn betrokken zijn. Het gaat immers niet om hoeveel procent je ziet, maar om hoeveel procent je leeft.

Jopie Nooren: 'Portret Jopie NoorenWat ik bijzonder vind aan onze organisatie is dat er zoveel kennis en ervaring is op het gebied van het leven met een visuele beperking en dat wij erkend zijn als expertiseorganisatie op dit gebied. Mensen in onze organisatie zetten zich voor 100% in waardoor mensen die slechtziend of blind zijn hun eigen keuzes kunnen maken en zo zelfredzaam mogelijk zijn. We realiseren ons dat de wereld om ons heen niet stil staat. We vinden het een uitdaging om onze kennis en inzichten verder te ontwikkelen. We passen die toe in ons dagelijks werk en stellen deze ook aan anderen en andere organisaties beschikbaar. Zodat we er samen voor zorgen dat alle 300.000 mensen met een visuele beperking in ons land hier baat bij hebben. Het is essentieel om bij zowel bij het ontwikkelen als bij het toepassen van die kennis onze professionaliteit te verbinden met de ervaring en kennis van mensen die zelf slechtziend of blind zijn en hun naasten. Bartiméus is een mooie en ambitieuze organisatie. En ik ben er trots op dat ik hier bestuurder van mag zijn.'

Jopie geeft als voorzitter van de raad van bestuur leiding aan de hele organisatie. Daarbij besteedt zij veel aandacht aan ontwikkelingen buiten de organisatie die relevant zijn voor (het werken voor en met) mensen met een visuele beperking. Jopie is er van overtuigd dat je in de zorg, het onderwijs en andere vormen van dienstverlening meer bereikt als je met elkaar samenwerkt en de krachten bundelt. Daarom zet ze zich in voor een sterke visuele en zintuiglijke sector en zoekt zij samenwerking met andere partijen in het publieke en private domein die kunnen bijdragen aan een beter leven voor mensen met een visuele beperking. Bartiméus heeft de onderwijsactiviteiten ondergebracht in een dochterstichting: Bartiméus Onderwijs. Dit betekent dat Jopie zowel de voorzitter van de raad van bestuur van Bartiméus is als het college van bestuur van de Stichting Bartiméus onderwijs. Vanuit deze rollen vervult zij ook onderstaande functies:

  • Bestuurslid Vereniging REA College Nederland
  • Aandeelhouder van Werkpad BV
  • Voorzitter van Vivis (Vereniging van Instellingen voor mensen met een visuele beperking)
  • Bestuurslid van Stichting InZicht
  • Voorzitter van de Stichting Link4All

Overige functies

Lid van de Eerste Kamer

Jopie Nooren is sinds 2015 lid van de Eerste Kamer namens de Partij van de Arbeid. Ze is een gedreven politica met bijzondere aandacht voor een maatschappij waarin iedereen meetelt en mee kan en mag doen. Ze vindt het van belang dat de overheid en het bedrijfsleven aandacht hebben en zich inzetten voor gelijke kansen voor kwetsbare mensen in de samenleving. Jopie is ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Daarnaast is zij is woordvoerder voor onderwerpen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en integratie. Daarnaast is ze secretaris en penningmeester van de fractie en vicevoorzitter van de Commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Lid raad van toezicht RegMedXB

Sinds 8 mei 2019 is Jopie Nooren lid van de raad van toezicht van de stichting RegMedXB. Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB) is een virtueel instituut en stimuleert internationale, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking om grensverleggende resultaten te boeken. Hier werken gezondheidsfondsen, wetenschappers, bedrijven en overheden samen om onderzoek te stimuleren op het gebied van regeneratieve geneeskunde. In het bijzonder nierziekten, diabetes, hartfalen en artrose. RegMedXB zet zich in om resultaten sneller bij de patiënt brengen van de resultaten die geboekt worden.

Vorige functies

Voordat Jopie bij Bartiméus kwam werken, was ze bestuurder in de gehandicaptenzorg. Daarvoor werkte ze bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Voor haar aantreden als Eerste Kamerlid was zij toezichthouder bij onder andere Vilans, het Nederlands Gebarencentrum, Stichting Onbeperkt Sportief en verschillende andere maatschappelijke instellingen waaronder het Wilhelminaziekenhuis Assen, Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam en GGZ Buitenamstel.