menu Sluit het hoofdmenu

Vragen en antwoorden

Wij doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er zijn veel maatregelen getroffen vanuit de Rijksoverheid en het RIVM. Daar houden wij ons aan. Wij hebben ook extra maatregelen getroffen die bij Bartiméus passen. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat doet Bartiméus om de verspreiding van het virus tegen te gaan? 

Een speciaal team is elke dag bij elkaar om besluiten te nemen over alle ontwikkelingen en maatregelen. Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM en vullen die aan met onze eigen maatregelen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, letten wij natuurlijk extra op de hygiëne en er wordt er extra schoongemaakt. Daarnaast hebben we onze terreinen zoveel mogelijk gesloten. Niemand kan meer op onze locaties komen, behalve als dat echt noodzakelijk is. Ook is er een plan geschreven waarin precies staat wie waarvoor verantwoordelijk is en wat we doen als er een besmetting is. Alle medewerkers van Bartiméus zijn hiervan op de hoogte.  

Zijn er coronabesmettingen bij Bartiméus?

Ja, bij enkele mensen op onze woonlocaties is. is corona vastgesteld. Zij bevinden zich nu niet meer op de locatie. Wij vinden het heel verdrietig om te moeten melden dat één van onze oudere bewoners er aan is overleden. Dit heeft grote impact op de familie en alle andere betrokkenen.
Omdat wij onze cliënten, bewoners, leerlingen, verwanten en medewerkers niet onnodig willen belasten, doen wij geen mededelingen meer over (vermoedelijke) besmettingen met het coronavirus. Wij vragen uw begrip voor deze keuze. Bij (vermoedelijke) besmettingen worden de direct betrokken cliënten, bewoners, leerlingen, verwanten en medewerkers uiteraard geïnformeerd.
Bij besmettingen en vermoedens daarvan doen wij er vanzelfsprekend alles aan om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Omdat steeds minder getest wordt, kijken wij ook goed naar vermoedens van corona besmetting en nemen dan in overleg met (huis)arts en GGD passende (isolatie)maatregelen.

Zijn er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar bij Bartiméus?

Ja, Bartiméus heeft nog voldoende beschermingsmiddelen, maar de beschikbaarheid is beperkt. We zijn continu aan het werk om onze voorraden op peil te houden. Voor het gebruik van beschermingsmiddelen volgen we de richtlijnen van het RIVM en de beroepsgroepen.

Bekijk hier de vragen en antwoorden voor:

  • Bewoners
  • Familie en verwanten
  • Voor ouders/leerlingen, cliënten van onze ambulante begeleiders en voor vrijwilligers komt hier ook informatie beschikbaar.