menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen onderwijs

Onze scholen richten we in volgens de richtlijnen van het RIVM. We gebruiken hiervoor de landelijke protocollen voor het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Ons coronabeleid stemmen we waar nodig af met het beleid binnen de zorg van Bartiméus. Elke school heeft een plan van aanpak, dat steeds aangepast wordt als de landelijke richtlijnen veranderen. De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR).

Maatregelen bij onderwijs en bezoek op school

Op scholen van Bartiméus geldt een aantal algemene maatregelen voor de gezondheid en ondersteuning van leerlingen, ouders en medewerkers. We informeren ouders, begeleiders en kinderen altijd direct over de ontwikkelingen. 

In school

 • De scholen zijn ingericht op het houden van 1,5 meter afstand, inclusief looproutes.
 • We houden ons aan de hygiënemaatregelen van het RIVM en wassen vaak onze handen. 
 • De ventilatie op al onze scholen voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden (o.a. het Bouwbesluit en het Arbobesluit).
 • Medewerkers worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten
 • Het aantal volwassenen in de school blijft zo klein mogelijk. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter bewaard worden,

Mondkapjes:

 • Leerlingen en docenten hoeven geen mondkapje te dragen in de klas, zorgverleners dragen een mondkapje binnen 1,5 meter.
 • VSO-leerlingen, medewerkers en bezoekers in Zeist dragen een mondneusmasker als ze zich verplaatsen buiten de klas.
 • Medewerkers, leerlingen of bezoekers die zitten, mogen het mondkapje afdoen.

Naar school

 • Ouders, verzorgers en taxichauffeurs die kinderen naar school brengen, dragen de leerlingen buiten het schoolplein over aan de leerkrachten.

Bij coronagerelateerde klachten:

 • Een leerling met klachten die passen bij Covid-19 (zoals verkoudheid, koorts, benauwdheid en/of meer dan af en toe hoesten) blijft thuis. De leerling moet zich laten testen en blijft thuis tot de uitslag van de test bekend is.
 • Als een leerling positief is getest blijft hij thuis in isolatie. Hij ziekt uit tot minstens 7 dagen na de eerste verschijnselen én is minstens 24 uur klachtenvrij. Lees hier meer over leefregels en quarantaine.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde corona-klachten ook koorts boven 38 graden Celsius heeft, blijft de leerling ook thuis. De huisgenoot moet zich laten testen. In afwachting van de testuitslag blijft de leerling ook thuis.
 • Als een leerling gedurende de dag op school klachten ontwikkeld zoals hierboven genoemd, gaat hij ook naar huis.
 • Voor basisschoolleerlingen geldt onderstaande bij verkoudheidsklachten.

Basisschoolleerlingen mogen naar school:

 • bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
 • als ze af en toe hoesten.
 • met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Basisschooleerlingen blijven thuis als:

 • ze naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben en/of benauwd zijn en/of meer dan af toe hoesten.
 • ze getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
 • ze in contact zijn geweest met een patiënt met een bevestigde Covid-19 infectie én als ze zelf klachten hebben die passen bij een corona-besmetting.
 • ze bij iemand in huis wonen die naast milde corona-klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. In zo’n geval moet iedereen thuisblijven totdat de persoon met klachten een negatieve testuitslag heeft.
 • ze een huisgenoot hebben met een bevestigde Covid-19 infectie. In zo’n geval moeten de kinderen gedurende de hele quarantaineperiode thuisblijven. Als kinderen tijdens de quarantaine zelf geen klachten krijgen, mogen ze na die periode weer naar school. 

Meer informatie over langdurige neusverkoudheid en corona leest u hier.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de docent of schoolleider.

Meer informatie over de maatregelen van het kabinet leest u op de website van de Rijksoverheid.