menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen onderwijs

Onze scholen richten we in volgens de richtlijnen van het RIVM. We gebruiken hiervoor de landelijke protocollen voor het speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Ons coronabeleid stemmen we waar nodig af met het beleid binnen de zorg van Bartiméus. Elke school heeft een plan van aanpak, dat steeds aangepast wordt als de landelijke richtlijnen veranderen.

De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR).

De belangrijkste maatregelen zijn:

Algemeen

 • De school is ingericht op het houden van 1,5 meter afstand, inclusief looproutes. 
 • Ouders, verzorgers en taxichauffeurs die de kinderen naar school brengen, dragen de leerlingen buiten het schoolplein over aan de leerkrachten.
 • Het aantal volwassenen in de school blijft zo klein mogelijk. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter bewaard worden.
 • Bij bezoekers wordt de gezondheidscheck gedaan en worden contactgegevens geregistreerd.
 • Er is geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school. Dit kan mogelijk wel bij onderwijs op afstand - de school neemt hierover in ieder geval contact op met de leesouders.
 • Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats​

Gebruik mondkapjes

Bartiméus volgt het advies van het kabinet over het dragen van mondneusmaskers.

 • Met ingang van 9 oktober dragen alle medewerkers, leerlingen en bezoekers in het VSO een mondneusmasker.
 • De leerlingen dragen een niet-medisch mondneusmasker als ze zich verplaatsen in of buiten de klas.
 • Als je zit, mag mondkapje af. 

Lees meer over het gebruik van mondkapjes in de brieven onderin deze pagina, kopje Documenten.

We beseffen ons goed dat dit het nodige vraagt van alle betrokkenen. Bewoners zijn kwetsbare mensen en met het oplopende aantal besmettingen in Nederland nemen we geen enkel risico, Alleen samen kunnen we de kans op coronabesmetting zo klein mogelijk maken. Lees meer over het gebruik van mondkapjes in de brieven onderin deze pagina onder het kopje Documenten.

Hygiëne

 • We houden ons aan de hygiënemaatregelen van het RIVM en wassen vaak onze handen.
 • De ventilatie op al onze scholen voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden (o.a. het Bouwbesluit en het Arbobesluit).
 • Medewerkers worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten
 • Als een huisgenoot van een leerling of medewerker koorts > 38°C of benauwdheid heeft, blijft de leerling of medewerker thuis. Als er sprake is van quarantaine thuis of als een huisgenoot getest wordt, gaan we ervan uit dat u de school informeert.

SO

 • Afstand: SO-leerlingen hoeven onderling èn tot volwassenen geen 1,5m afstand te houden
 • Klachten: tijdelijk mogen alle SO-leerlingen met alleen verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoorts- of astmaklachten naar school. SO-leerling blijven wel thuis als ze:
  • een contact zijn van iemand die COVID-19 heeft en klachten ontwikkelen;
  • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek van de GGD;
  • ernstig ziek zijn.
 • Een SO-leerling blijft ook thuis:
  • als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19-gerelateerde klachten;
  • als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.
 • Testen: Het testbeleid is tijdelijk gewijzigd: SO-leerlingen hoeven niet getest te worden.

VSO

 • Afstand: VSO-leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wèl tot volwassenen
 • Klachten: VSO-leerlingen en medewerkers met coronagerelateerde klachten blijven op basis van de RIVM-richtlijnen thuis. Lees ook: Wanneer blijft een VSO-leerling thuis (PDF)
 • Testen: VSO-leerlingen kunnen zich laten testen

Heeft u behoefte aan meer informatie?

We informeren ouders, begeleiders en kinderen altijd direct over de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Neemt u alstublieft contact op met de docent of een andere medewerker op de school.

Meer informatie over de maatregelen van het kabinet leest u op de website van de Rijksoverheid.