menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen onderwijs

SO Zeist, SO Lochem en de Bosschool afdeling SO zijn op maandag 11 mei weer open gegaan. Op 8 juni volgt het VSO. We besteden hierbij veel aandacht aan de veiligheid van leerlingen en medewerkers. De opstartactiviteiten zijn vergelijkbaar met die van na een zomervakantie: met aandacht voor elke leerling en met aandacht voor elkaar. We hopen dat iedereen zo snel mogelijk kan wennen aan de aanpassingen in en rond de school.

De opstartplannen zijn opgesteld in samenspraak met de medezeggenschapsraad (MR). We volgen hierbij de protocollen op de website van de PO-Raad die getoetst zijn door het RIVM. 

Dit betekent onder meer:

  • de school is ingericht op het houden van 1,5 meter afstand. 
  • ouders, verzorgers en taxischauffeurs die de kinderen naar school brengen, dragen de leerlingen buiten het schoolplein over aan de leerkrachten.
  • het aantal volwassenen in de school blijft zo klein mogelijk.
  • tussen leerlingen op het SO hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, op de VSO houden de leerlingen wel 1,5 meter afstand van elkaar. 
  • tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • tussen medewerkers onderling moet 1,5 meter bewaard worden.
  • leerlingen en medewerkers met coronagerelateerde klachten (of klachten bij een huisgenoot) blijven op basis van de RIVM-richtlijnen thuis.
  • medewerkers worden getest conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten​.
  • er is geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school. Dit kan mogelijk wel bij onderwijs op afstand - de school neemt hierover in ieder geval contact op met de leesouders.
  • oudergesprekken vinden digitaal plaats, in principe tot aan de zomervakantie.​

Het onderwijs op afstand is de afgelopen periode naar grote tevredenheid verlopen. Bij het opstarten is er alle aandacht voor elk kind en zijn of haar ervaringen, voor hernieuwde groepsvorming en aandacht voor elkaar binnen de schoolgemeenschap.

Net als de reguliere zorg mag ook de ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB) de komende tijd weer geleidelijk opstarten. 

Voor leerlingen met ouders die werken in cruciale beroepen is er vanaf de sluiting van de scholen in maart, opvang in de school georganiseerd. Klik op de link voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.

Meer informatie over de maatregelen van het kabinet leest u op de website van de Rijksoverheid.