menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen woningen

Bartiméus volgt het beleid van de regering en richtlijnen van RIVM. Bewoners kunnen weer bezoek ontvangen, uit logeren en naar de dagbesteding. Met ingang van 14 juli zijn onze woonlocaties ook weer vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en derden. Bezoekers respecteren de rust en veiligheid van bewoners en de anderhalve meter afstand.

Alle maatregelen zijn er op gericht om de kans op besmetting bij mensen die extra kwetsbaar zijn tot een minimum te beperken. 

Bezoek op woonlocaties

In lijn met het kabinetsbesluit en de Handreiking bezoek in de gehandicaptenzorg is het in de woningen weer mogelijk om bezoek te ontvangen. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn van harte welkom. 

Gezien de diversiteit in cliënten en woonvormen is per woning gekeken hoe we dit voor alle betrokkenen op een veilige manier kunnen organiseren.   

Cliënten en hun familie/vertegenwoordigers zijn over de invulling van de bezoekregeling geïnformeerd. Bewoners kunnen ook zelf weer op bezoek, uit logeren en op vakantie gaan. 

Belangrijk:

  • 1,5 meter afstand waar het kan;
  • Wij hanteren bij en met onze bewoners de geldende hygiëne maatregelen. 
  • Geen bezoek als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt of in het netwerk.

Verzorgingstehuis: Henriëtte van Heemstra huis

Op 24 juni jl. heeft minister Hugo de Jonge in de persconferentie aangekondigd dat alle bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vanaf 1 juli meer vrijheid krijgen in het ontvangen van bezoek.

We zijn heel blij dat iedereen in ons verzorgingstehuis in Ermelo weer familie en vrienden kan ontvangen. Op hoofdlijnen zijn de afspraken nu als volgt:

  • Bezoek kan doorgaan als bewoner en bezoekers geen corona-gerelateerde klachten hebben.
  • Bezoeker maakt van tevoren telefonisch een afspraak.
  • Er is geen beperking meer tot twee vaste bezoekers. 
  • Ook vrijwilligers zijn weer van harte welkom. 
  • Bewoners kunnen ook weer zelf op bezoek gaan.

Uiteraard blijven we wel rekening houden met de 1,5 meter afstand. We hanteren bij en met onze bewoners de geldende hygiëne maatregelen. 

Vragen?

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Op dit moment doen wij er alles aan om onze bewoners en medewerkers, daar waar wij dat kunnen, te beschermen tegen het coronavirus. We begrijpen dat dit voor verwanten en familieleden lastig kan zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Maak deze bespreekbaar met de medewerkers op de woningen. Of bel onze adviseurs via het algemene informatienummer 088 - 88 99 888, bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur. .