menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen woningen

Wij treffen op al onze woningen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarvoor volgen wij de landelijke en regionale richtlijnen. Wij kijken per locatie wat haalbaar, mogelijk en veilig is. Alle maatregelen zijn erop gericht om de kans op besmetting bij mensen die extra kwetsbaar zijn tot een minimum te beperken. 

Mondkapjes

Op alle woonlocaties dragen medewerkers een medisch mondneusmasker als er direct contact is met cliënten binnen 1,5 meter. Als er geen direct cliëntcontact is, draagt iedereen binnen de gebouwen een niet-medisch mondneusmasker. Wij vragen bezoekers van de locaties om dat ook te doen. 

Versoepelingen 

Laatste update: 20 april 2021
Nu de besmettingscijfers laag blijven en de meeste bewoners twee keer zijn gevaccineerd bekijken we de mogelijkheden om de coronamaatregelen binnen Bartiméus stukje bij beetje te versoepelen. Dit doen we aan de hand van de landelijke ontwikkelingen en de richtlijnen van de brancheorganisaties. 

 • Bezoekregeling bewoners Ermelo: verruimd van 1 naar 2 personen per dag met ingang van woensdag 14 april 2021. 
 • Dagbesteding bewoners Doorn, Zeist en Driebergen: geopend met ingang van maandag 19 april.
 • Bewoners in Ermelo kunnen weer activiteiten ondernemen op andere afdelingen. 

Bezoek op woonlocaties

Bewoners kunnen op afspraak bezoek van naasten en vrijwilligers ontvangen. Voor anderen zijn de woonlocaties gesloten. Leveranciers vragen we om zich te melden bij de receptie. Zo kunnen we het aantal loopbewegingen en contacten in de directe omgeving van bewoners beperken.

De belangrijkste algemene bezoekregels zijn:

 • 1,5 meter afstand waar het kan.
 • Gebruik mondneusmasker.
 • Wij hanteren bij en met onze bewoners de geldende hygiënemaatregelen
 • Bezoek kan doorgaan als bewoner en bezoekers geen corona-gerelateerde klachten hebben. 
 • Komt u op bezoek, registreer u dan via de QR code die te vinden is bij de ingang van elke locatie. Het is ook mogelijk dit schriftelijk te doen. 

Woonlocatie Ermelo

In de afgelopen weken zijn er geen besmettingen geweest onder de bewoners. Vanaf woensdag 14 april kunnen onze bewoners per dag twee bezoekers ontvangen: 

 • Maximaal twee bezoekers tegelijk.
 • Bezoekers kunnen alleen op afspraak komen.
 • Bezoek in de kamer of appartement, niet in de gemeenschappelijke woonkamer.
 • Algemene bezoekregels: mondneusmasker, hygiënemaatregelen en bezoekregistratie.

Bewoners kunnen weer activiteiten ondernemen op andere afdelingen. In de appartementengebouwen Lantana en Datura betekent dit bijvoorbeeld dat de huiskamer weer opengaat voor kleine groepen, de gezamenlijke koffiemomenten komen dus weer terug.

Henriëtte van Heemstra huis

In ons Ermelose verzorgingshuis voor senioren met een visuele beperking is de bezoekregeling als volgt opgezet:  

 • Maximaal 4 bezoekers tegelijkertijd op een afdeling. Maximaal 1 bezoeker per dag per bewoner. In overleg is maatwerk mogelijk.
 • Bezoek kan in de studio komen, maar niet in de algemene huiskamer.
 • De bezoeker maakt van tevoren telefonisch een afspraak. Dit is dagelijks mogelijk tussen 11 - 12 uur en tussen 19 - 20 uur.
 • Verder gelden de algemene bezoekregels: gebruik mondneusmasker, hygiënemaatregelen en bezoekregistratie.

Bij activiteiten voor de bewoners gaan we uit van activiteiten, waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  

Woonlocaties Doorn, Zeist en Driebergen

In de afgelopen weken zijn er geen besmettingen geweest onder de bewoners. Vanaf maandag 19 april is de dagbesteding weer volledig geopend. In Doorn en Zeist gelden nog steeds een aantal aanvullende maatregelen om de kans op verspreiding van het virus en besmetting (we weten bijvoorbeeld niet of bezoekers zijn gevaccineerd) te beperken: 

 • De Soos in Zeist en Doorn is weer open.
 • Andere vrijetijdsactiviteiten in groepen liggen nu nog stil. Er zijn extra (online) activiteiten en materialen op de woning. Hierbij kunnen we bouwen op ons communityplatform Ikbenonline voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.
 • Sportactiviteiten voor bewoners gaan door, zoveel mogelijk geclusterd per woning waarbij alle preventieve maatregelen in acht worden genomen.
 • Radio Bartje zendt vanaf maandag 26 oktober drie keer per week live uit. Cliënten en hun naasten kunnen hierbij inbellen (of appen) en meedoen. 
 • De kapeldiensten vanuit onze kapel in Doorn zijn online te volgen. Met deze dienst kan iedereen meeluisteren en meedoen.

Alle maatregelen en voorzieningen die we treffen, volgen na overleg met cliëntenraden. 

Bezoek contactberoepen onder voorwaarden mogelijk

Vanaf 3 maart 2021 mogen kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs weer aan de slag. Pedicurebehandelingen waren op medische indicatie al mogelijk. 

Dit zijn de voorzorgsmaatregelen die gelden:

 • Maak een afspraak via de woonbegeleider.
 • De woning zorgt zelf voor een goede spreiding van de bezoek-afspraken per dag op de woning.
 • De afspraken in Doorn, Zeist en Driebergen vinden per dag alleen plaats binnen één ‘bubbel’. Zo’n bubbel bestaat uit een vaste groep woningen. Iedere groep blijft binnen zijn bubbel zodat het aantal contacten beperkt is en de kans op besmetting klein.
 • Kom niet als je klachten hebt die passen bij het coronavirus.
 • Cliënten/woningen die in quarantaine/isolatie zijn kunnen geen afspraken maken met externe zorgverleners. Staan er afspraken als een cliënt of woning in isolatie of quarantaine moet, dan worden die afgezegd en opnieuw gemaakt na de isolatie/quarantaine.
 • De afspraak vindt plaats op de kamer van de cliënt.
 • De cliënt ontvangt max. één bezoeker/zorgverlener per dag.
 • Draag een medisch mondkapje. Deze zijn beschikbaar in de woning.
 • De cliënt draagt een mondkapje als dat mogelijk is.
 • Maak na de afspraak de ruimte goed schoon. Dat betekent opruimen en schoonmaken van de gebruikte middelen en materialen. Zoals de zitting, deurkruk afnemen etc.
 • Was de handen na de behandeling en/of gebruik handschoenen.

Heeft u vragen?

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Op dit moment doen wij er alles aan om onze bewoners en medewerkers, daar waar wij dat kunnen, te beschermen tegen het coronavirus. We begrijpen dat dit voor verwanten en familieleden lastig kan zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Maak deze bespreekbaar met de medewerkers op de woningen. Of bel onze adviseurs via het algemene informatienummer 088 - 88 99 888, bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.