menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen woningen

Wij treffen op al onze woningen die maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarvoor volgen wij de landelijke en regionale richtlijnen en de richtlijnen in de gehandicaptenzorg. Alle maatregelen zijn erop gericht om de kans op besmetting bij mensen die extra kwetsbaar zijn tot een minimum te beperken. 

Mondkapjes

Update 27 juli 2021: vanwege het oplopende aantal besmettingen vragen we medewerkers, vrijwilligers én bezoekers preventief een mondkapje te dragen op alle locaties van Bartiméus. Zorgmedewerkers en vrijwilligers dragen het mondkapje ook buiten als ze binnen 1,5 meter van de cliënt zijn.  Vaste knuffelcontacten van bewoners hoeven geen mondkapje te dragen als ze binnen 1,5 meter van deze bewoner zijn. 

Locaties toegankelijk

Terreinen van Bartiméus zijn weer vrij toegankelijk met ingang van 28 april 2021. De terreinen staan vanaf die datum weer open voor wandelaars en fietsers.

Het terras van de Historische Theetuin in Doorn is met ingang van 28 april weer voor iedereen toegankelijk, met inachtneming van de landelijke coronaregels. De theetuin is open op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Lees meer over een bezoek aan de theetuin.

Het voetbalveld in Zeist is bedoeld voor de bewoners van Bartiméus. Als het veldje niet wordt gebruikt door bewoners kunnen bezoekers er gebruik van maken als de landelijke coronamaatregelen worden gevolgd en er geen overlast wordt veroorzaakt.

Bezoek op de woning

Bewoners kunnen op afspraak bezoek van naasten en vrijwilligers ontvangen. Met ingang van 1 juli 2021 is er geen maximum aantal bezoekers per bewoner. Bewoners kunnen bezoek ook weer in een gezamenlijke woonkamer ontvangen.

Dit geldt voor al onze woonlocaties, inclusief het Henriëtte van Heemstrahuis in Ermelo. 

Binnen de woning vragen we bezoekers om 1,5 meter afstand te houden. Het maximaal aantal bezoekers op de woning is afhankelijk van de ruimte. Daarom vragen we bezoekers vooraf contact op te nemen voor het maken van een afspraak. Dan kunnen we hier rekening mee houden in de planning.

Bezoek kan doorgaan als bewoner en bezoekers geen corona-gerelateerde klachten hebben. 

Komt u op bezoek, registreer u dan via de QR code die te vinden is bij de ingang van elke locatie. Het is ook mogelijk dit schriftelijk te doen. 

Leveranciers vragen we om zich te melden bij de receptie. Zo kunnen we het aantal loopbewegingen en contacten in de directe omgeving van bewoners beperken.

Logeren

Als een bewoner uit Doorn, Zeist of Driebergen 'uit logeren' gaat, maken we hier afspraken over met de ouder/vertegenwoordiger.  Alles over logeren leest u dit artikel

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers is weer meer ruimte om te ondersteunen bij vrijetijdsactiviteiten. De coördinator vrijwilligers houdt iedereen op de hoogte.

Bezoek contactberoepen onder voorwaarden mogelijk

Vanaf 28 april 2021 mogen pedicures, kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs weer aan de slag buiten de 'bubbels'. Wel blijven de overige voorzorgsmaatregelen die gelden:

  • Maak een afspraak via de woonbegeleider.
  • De woning zorgt zelf voor een goede spreiding van de bezoek-afspraken per dag op de woning.
  • Kom niet als je klachten hebt die passen bij het coronavirus.
  • Cliënten/woningen die in quarantaine/isolatie zijn kunnen geen afspraken maken met externe zorgverleners. Staan er afspraken als een cliënt of woning in isolatie of quarantaine moet, dan worden die afgezegd en opnieuw gemaakt na de isolatie/quarantaine.
  • De afspraak vindt plaats op de kamer van de cliënt.
  • De cliënt ontvangt max. één bezoeker/zorgverlener per dag.
  • Draag een medisch mondkapje. Deze zijn beschikbaar in de woning.
  • De cliënt draagt een mondkapje als dat mogelijk is.
  • Maak na de afspraak de ruimte goed schoon. Dat betekent opruimen en schoonmaken van de gebruikte middelen en materialen. Zoals de zitting, deurkruk afnemen etc.
  • Was de handen na de behandeling en/of gebruik handschoenen.

Heeft u vragen?

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Op dit moment doen wij er alles aan om onze bewoners en medewerkers, daar waar wij dat kunnen, te beschermen tegen het coronavirus. We begrijpen dat dit voor verwanten en familieleden lastig kan zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Maak deze bespreekbaar met de medewerkers op de woningen. Of bel onze adviseurs via het algemene informatienummer 088 - 88 99 888, bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.

Nieuws