menu Sluit het hoofdmenu

Maatregelen woningen

Wij treffen op al onze woningen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarvoor volgen wij de landelijke en regionale richtlijnen. Wij kijken per locatie wat haalbaar, mogelijk en veilig is. Alle maatregelen zijn erop gericht om de kans op besmetting bij mensen die extra kwetsbaar zijn tot een minimum te beperken. 

Mondkapjes

Op alle woonlocaties dragen medewerkers een medisch mondneusmasker als er direct contact is met cliënten binnen 1,5 meter. Als er geen direct cliëntcontact is, draagt iedereen binnen de gebouwen een niet-medisch mondneusmasker. Wij vragen dat bezoekers van de locaties ook te doen. 

Bezoek op woonlocaties

Bewoners kunnen op afspraak bezoek van naasten en vrijwilligers ontvangen. Voor anderen zijn de woonlocaties gesloten. Leveranciers vragen we om zich te melden bij de receptie. Zo kunnen we het aantal loopbewegingen en contacten in de directe omgeving van bewoners beperken.

De belangrijkste regels zijn:

 • 1,5 meter afstand waar het kan.
 • Gebruik mondneusmasker.
 • Wij hanteren bij en met onze bewoners de geldende hygiëne maatregelen
 • Geen bezoek als er gezondheidsklachten zijn bij de cliënt of in het netwerk.

Woonlocaties Doorn, Zeist en Driebergen

In Doorn en Zeist hebben we met ingang van 15 oktober een aantal aanvullende maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het virus en besmetting te beperken.

 • Ondersteunende activiteiten op de woning, zoals het bezoek van schoonheidsspecialistes en masseurs worden uitgesteld.
 • Dagbesteding in groepen is voorlopig afgebouwd. We zorgen voor alternatieven en zoeken hierbij naar de beste oplossing voor iedereen.
 • Vrijetijdsactiviteiten in groepen zijn voorlopig stopgezet. Er zijn extra (online) activiteiten en materialen op de woning. Hierbij kunnen we bouwen op ons communityplatform Ikbenonline voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking.
 • Sportactiviteiten voor bewoners gaan door, zoveel mogelijk geclusterd per woning waarbij alle preventieve maatregelen in acht worden genomen.
 • Radio Bartje zendt vanaf maandag 26 oktober drie keer per week live uit. Cliënten en hun naasten kunnen hierbij inbellen (of appen) en meedoen. 
 • De kapeldiensten vanuit onze kapel in Doorn zijn online te volgen. Met deze dienst kan iedereen meeluisteren en meedoen.

Alle maatregelen en voorzieningen die we treffen, volgen na overleg met cliëntenraden. 

Bezoek kappers en pedicures onder voorwaarden mogelijk

Hoewel de corona-maatregelen van Bartiméus in ieder geval tot 18 januari 2021 duren, is er voor bezoek van de kapper en pedicure een uitzondering gemaakt. Sinds 1 december kunnen bewoners van de woonlocaties in Doorn, Zeist en Driebergen weer een afspraak maken voor een knipbeurt of een medisch noodzakelijke pedicurebehandeling.

Cliënten die naar een externe kapper of pedicure gaan, kunnen dit doen zolang dit past in de landelijke afspraken en er geen isolatie of quarantaine is op de woning.

Bij bezoek van de kapper of pedicure gelden de volgende voorwaarden:

 • De kapper of pedicure maakt de afspraak via de woonbegeleider
 • De kapper of pedicure komt per dag bij één ‘bubbel’ (een vaste groep woningen)
 • De afspraak van de kapper vindt plaats in de badkamer van de woning
 • Afspraken met pedicures vinden plaats in het Gezondheidscentrum
 • Tijdens de afspraak draagt de kapper of pedicure een mondkapje
 • Als het mogelijk is, draagt ook de bewoner tijdens de afspraak een mondkapje
 • De kapper of pedicure maakt de ruimte na de afspraak goed schoon
 • De afspraak kan niet doorgaan als er sprake is van klachten die passen bij het coronavirus (dit geldt voor zowel de kapper/pedicure als de bewoner)
 • Bewoners of woningen die in quarantaine zijn, kunnen geen afspraak maken
 • Staat er al een afspraak als er een cliënt of woning in quarantaine gaat, dan wordt de afspraak afgezegd en opnieuw gemaakt na afloop van de quarantaine

Verzorgingshuis: Henriëtte van Heemstra huis

Op onze woonlocatie in Ermelo zijn er geen besmettingen. In ons verzorgingshuis voor senioren met een visuele beperking blijven de huidige maatregelen van kracht:  

 • Bezoek kan doorgaan als bewoner en bezoekers geen corona-gerelateerde klachten hebben.  
 • Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers dragen een medisch mondkapje. 
 • Maximaal 4 bezoekers tegelijkertijd op een afdeling. In een studio maximaal 2 bezoekers per keer. Bij appartementen mogen dat maximaal 3 bezoekers per keer zijn. Wanneer personen uit hetzelfde huishouden komen geldt een uitzondering.   
 • Bezoek kan in de studio komen, maar niet in de algemene huiskamer. 
 • Bezoeker maakt van tevoren telefonisch een afspraak. 

Bij activiteiten voor de bewoners gaan we uit van activiteiten, waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden.  

We hanteren bij en met onze bewoners uiteraard de geldende hygiëne maatregelen. 

Heeft u vragen?

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Op dit moment doen wij er alles aan om onze bewoners en medewerkers, daar waar wij dat kunnen, te beschermen tegen het coronavirus. We begrijpen dat dit voor verwanten en familieleden lastig kan zijn. Heeft u vragen of opmerkingen? Maak deze bespreekbaar met de medewerkers op de woningen. Of bel onze adviseurs via het algemene informatienummer 088 - 88 99 888, bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur.