menu Sluit het hoofdmenu

Medezeggenschap cliënten vernieuwd

Cliënten of hun ouders/vertegenwoordigers denken mee over het beleid van Bartiméus, toetsen en adviseren. Dat loopt via de cliëntenraden en medezeggenschapsraad (onderwijs). In 2020 is er een aantal belangrijke veranderingen. We informeren u graag en nodigen u uit om mee te doen.

Visie

Het gesprek tussen cliënt en Bartiméus is essentieel om te weten of onze dienstverlening nog steeds aansluit op de (zorg)behoefte. Die dialoog vindt plaats op alle niveaus van de Bartiméusorganisatie: of het nu met uw begeleider of docent is, of de locatieleiding of raad van bestuur.

De medezeggenschapsorganen praten namens de cliënt mee over (beleids)onderwerpen en over hoe de organisatie zich verder gaat ontwikkelen. Bartiméus neemt daarna de uiteindelijke beslissing. Voor een indruk van het werk en bijdrage van cliëntenraden verwijzen wij graag naar het jaarverslag van de Centrale Cliëntenraad (podcast) over 2019. 

Vernieuwingen

In 2020 is er een aantal vernieuwingen in de medezeggenschap van cliënten en ouders:

  1. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen die op 1 juli 2020 ingaat. Meer over deze wet leest u op de website van de Rijksoverheid
    De wet verplicht Bartiméus om de cliëntenmedezeggenschap te organiseren op de plek, de locatie, waar cliënten geholpen worden. Dit biedt de mogelijkheid om de medezeggenschap ‘dichterbij’ te brengen;  dus meer inspelen op wat er ter plekke speelt.
  2. Bartiméus is sinds begin 2020 ingedeeld in eenheden voor ‘klantgroepen’ met specifieke behoeften, en niet meer in sectoren (Wonen, Onderwijs). De huidige cliëntenraden Wonen en Dienstverlening gaan in 2020 op in nieuwe locatie- en kernraden.

Dit betekent concreet een nieuwe opzet van cliëntenmedezeggenschap én ‘verkiezingen’. Alle huidige leden van cliëntenraden en de medezeggenschapsraad zijn dit voorjaar betrokken bij de nieuwe opzet. En hebben al kennisgemaakt met leidinggevenden die gesprekspartner in die nieuwe opzet zijn. Zij zijn enthousiast en gemotiveerd.

We zijn nu op zoek naar meer cliënten/ouders voor de nieuwe (locatie) raden. 

Kijk en luister naar de uitleg in onderstaande animatie:

Per 1 juli 2020 ziet de cliëntenmedezeggenschap er zo uit:

Centrale cliëntenraad 

We houden een centrale cliëntenraad (CCR). De CCR praat met de raad van bestuur over de onderwerpen die over héél Bartiméus gaan. Naast een centrale cliëntenraad zijn er nog drie soorten raden.

Medezeggenschapsraad 

Hierin denken ouders en onderwijspersoneel mee over het onderwijs op de Bartiméus-scholen.  

Locatieraden 

Hierin denken de cliënten uit de verblijfszorg (en wanneer dit niet gaat cliëntvertegenwoordigers) mee over de zaken die specifiek over een locatie of terrein gaan.

Kernraden ambulante cliënten

In deze raden worden de cliënten vertegenwoordigd die in heel Nederland ambulante zorg krijgen.

Geïnteresseerd?

Heeft u belangstelling voor deze ontwikkeling? Houd onze website dan in de gaten. U kunt ook direct contact opnemen: e-mail centraleclientenraad@bartimeus.nl