menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraden ambulante dienstverlening

Bartiméus betrekt de ervaring en expertise van cliënten (vertegenwoordigers) bij de ontwikkeling van dienstverlening en nieuw beleid. Voor de medezeggenschap van cliënten zijn we op zoek naar leden voor de nieuw te vormen cliëntenraden.

Bent u cliënt of ouder van een cliënt bij Bartiméus en ontvangt u begeleiding thuis, bij dagelijkse activiteiten, in onderwijs of op werkgebied?

De cliëntenraden dragen er toe bij dat de dienstverlening van Bartiméus aansluit op wat u nodig heeft. In het vierde kwartaal van 2020 gaan de nieuwe clientenraden van start. Elke clientenraad maakt een eigen werkplan en wordt daarbij ondersteund door een secretaris.  

Cliëntenraden

Dit zijn de nieuwe raden die zich richten op ambulante dienstverlening:

  • Cliëntenraad Kind en Jeugd ​
  • Cliëntenraad Volwassenen
  • Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking
  • Cliëntenraad Senioren

Wat doet de cliëntenraad?

Deze cliëntenraden praten mee en geven advies over onderwerpen die voor cliënten, die van ons ambulante dienstverlening ontvangen, relevant zijn.
Onderwerpen in het overleg met het management van de betreffende Bartiméus klantgroep kunnen bijvoorbeeld zijn: de zorgverlening van Bartiméus, welke locaties worden gebruikt of de opvolging van cliënttevredenheidsonderzoek. 

Meer informatie:

Lid cliëntenraad

Als lid van de clientenraad bent u uit eigen ervaring bekend met de dienstverlening van Bartiméus. U bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Bartiméus te behartigen. In de cliëntenraad bespreekt u met elkaar welke onderwerpen voor u en uw achterban belangrijk zijn. 

Onderstaande vacatureteksten geven een beeld van de belangrijke rol die leden van de cliëntenraden hebben.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over uw cliëntenraad of zich aanmelden?  Stuur dan een bericht met je contactgegevens naar: centraleclientenraad@bartimeus.nl.  Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Irene Zijp, via telefoonnummer 06-26397892.