menu Sluit het hoofdmenu

Samen komen we er doorheen

geplaatst op Rood hart met eronder de tekst Samen sterk

Het coronavirus houdt ons allemaal meer bezig dan ons lief is. De afgelopen weken stonden bij Bartiméus in het teken van het nemen van maatregelen om het risico op de verspreiding van het coronavirus onder onze leerlingen, cliënten, bewoners en collega’s zo klein mogelijk te houden. We zijn ons werk en dan vooral onze zorg, het onderwijs en andere vormen van dienstverlening anders gaan inrichten.

We bekijken nu hoe we waar mogelijk de extramurale zorg weer op kunnen starten. Op maandag 11 mei a.s. gaan de basisschoolleerlingen weer naar school. En we blijven kijken hoe we contact met onze bewoners op een veilige en creatieve manier mogelijk kunnen maken.

Veel van de besluiten die we nemen zijn niet gemakkelijk, maar ze zijn nodig. We volgen daarbij iedere keer de adviezen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid. En waar nodig passen we die maatregelen aan op onze praktijk.

Zo werken medewerkers op zo min mogelijk verschillende woningen, is dagbesteding beperkt en denken we bij ieder goed idee over een vrijetijdsactiviteit na of die wel kan worden uitgevoerd in onze 1,5 meter maatschappij. Veiligheid van iedereen staat steeds voorop.

Trots op iedereen

De maatregelen die we hebben getroffen zijn niet makkelijk voor onze bewoners, onze cliënten en onze leerlingen. En ook niet voor hun ouders, familie, verzorgers en verwanten. Maar we weten waar we het voor doen.

Daarbij zijn we trots op iedereen die hiermee te maken heeft, waaronder zeker ook familie, verwanten en verzorgers. En ook op onze collega’s die keihard werken voor de veiligheid en het welzijn van iedereen.

Wij hopen dat de versoepeling van maatregelen niet al te lang op zich laat wachten én dat we elkaar in veiligheid weer kunnen treffen. En tot die tijd, houd vol, houd moed en zorg goed elkaar! Samen komen we er doorheen.

Jopie Nooren,
voorzitter raad van bestuur Bartiméus