menu Sluit het hoofdmenu

Pilotproject laagdrempelige ICT-ondersteuning in Groningen en Twente

geplaatst op Toetsenbord laptop

Tablet, computer of smartphone: we kunnen ze niet meer wegdenken uit ons dagelijks leven. Voor blinde en slechtziende mensen is het gebruik hiervan echter niet zo vanzelfsprekend. VIVIS (Visio en Bartiméus) en de belangenorganisaties Oogvereniging en Maculavereniging zetten zich samen in voor het verbeteren van de digivaardigheid van deze groep. Gezamenlijk zijn zij het project Digiwijs op maat gestart, een laagdrempelige ondersteuning bij ICT-vragen.

Als het gaat om ICT-gerelateerde vragen is er op dit moment geen goede match tussen de verschillende soorten ICT gerelateerde vragen van mensen met een visuele beperking en het aanbod en de wijze waarop het aanbod georganiseerd is (alleen binnen een revalidatieprogramma). Om te voorkomen dat blinde en slechtziende mensen digitaal achterop raken, is het project Digiwijs op maat opgezet.

Doel project

Met het project worden de volgende resultaten beoogd:

  • VIP’s kunnen in de toekomst eenvoudiger antwoord krijgen op hun ICT gerelateerde vragen door een laagdrempelige en betaalbare ondersteuning die is toegesneden op hun wensen en behoeften.
  • De betrokken partijen bieden een breder palet aan ondersteuningsopties voor ICT gerelateerde vragen via een getrapt zorgmodel (Stepped-care).
  • Zorgverzekeraars hebben in de toekomst meer keus bij de inkoop van ICT revalidatiezorg voor VIP’s, variërend van laagdrempelige voorzieningen tot individuele revalidatie.                              

Verschillende fasen project Digiwijs op maat

  1. Het project bestaat uit drie fasen:In kaart brengen van problemen die mensen met een visuele beperking ervaren. Op twee pilotlocaties in Groningen en Twente worden hiervoor focusgroepen gehouden. Hieruit volgt een zogenaamd proefzorgmodel voor de ICT-ondersteuning.
  2. Testen van het proefzorgmodel met als doel om op het einde van de proefperiode te komen ICT-ondersteuning die aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.
  3. Vertaalslag van de ervaringen op de pilotlocaties naar een landelijk zorgmodel.

Op dit moment bevindt het project zich in fase 1. Wilt u deelnemen aan een van de focusgroepen en meedenken over de mogelijkheden voor ICT-ondersteuning? Neem dan per mail contact op met Petra Camphuis: pcamphuis@bartimeus.nl of telefonisch via 074 - 255 2527.