menu Sluit het hoofdmenu

Onderzoek voor betere participatie: zien en gezien worden!

geplaatst op Participatie-onderzoek Bartiméus voor blinde en slechtziende mensen

De aanmelding is geopend. Wat heb je nodig voor participatie in onze samenleving, als je slechtziend of blind bent? Ervaar je hierdoor wel eens problemen op het werk, met je studie of in je vrije tijd? In september start ons landelijke onderzoek om belemmeringen, behoeften en gewenste oplossingen in kaart te brengen. Help mee en breng zoveel mogelijk ervaringen en ideeën in.

Het leven en de vragen van mensen die slechtziend of blind zijn, zijn leidend voor het werk van Bartiméus. Luisteren naar hoe ieder op een eigen wijze mee wilt doen in de maatschappij. In dat kader zoeken we mensen met een visuele beperking die bereid zijn om mee te praten over wensen rondom participatie. Het gaat in ons onderzoek om alle vormen van participatie: van het vergroten van zelfredzaamheid tot toegankelijkheid van de digitale wereld, openbare ruimte of de arbeidsmarkt.

Onderzoek 'Zien en gezien worden'

De uitvoering van het onderzoek 'Zien en gezien worden' start in september. Hiervoor komen we nu al graag in contact met zoveel mogelijk volwassenen vanaf 18 jaar die slechtziend of blind zijn. Ook ouderen worden uitgenodigd om mee te doen. Deelnemers ontvangen een digitale vragenlijst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in opdracht van Bartiméus. De resultaten van het onderzoek worden te zijner tijd openbaar gemaakt.

Aanmelding

Aanmelden voor het onderzoek kan via de link: http://nivel.nl/zien. Op deze plek is ook meer informatie over het onderzoek beschikbaar

Meer informatie

Vragen over het onderzoek kunt u richten aan Henrieke Kappen (onderzoeker NIVEL), e-mail h.kappen@nivel.nl of bel 030 - 272 97 15.