menu Sluit het hoofdmenu

Nederland toegankelijker dankzij VN-verdrag

geplaatst op VN verdrag inclusie

Vandaag treedt het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland in werking. "Een heugelijke dag", vindt Jopie Nooren, bestuursvoorzitter van Bartiméus.

Medewerkers van Bartiméus zetten hun expertise dagelijks in voor versterking van de positie en participatie van mensen met een visuele beperking. Jopie Nooren: "Het VN-verdrag staat voor een gelijke behandeling van onze doelgroep op het gebied van wonen, scholing, vervoer, werk en andere terreinen. Het helpt ons bij het realiseren van onze missie en belemmeringen weg te nemen."

Overheid

De overheid moet zorgen voor de uitvoering van het verdrag in Nederland. Het College voor de Rechten van de Mens is per donderdag 14 juli toezichthouder op implementatie en uitvoering van het verdrag. Met ratificatie van het VN-verdrag in Nederland worden enkele wetten aangepast. Een belangrijke wijziging was de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte met goederen en diensten op 14 juni. Mensen met een beperking die zich gediscrimineerd voelen bij de toegang tot goederen en diensten, kunnen zich wenden tot het College voor de Rechten van de Mens.

Bartiméus

Bartiméus onderzoekt en begeleidt dagelijks mensen met een visuele beperking, in het hele land. Op school, thuis, op het werk. "Daarnaast stellen we onze kennis beschikbaar voor het verbeteren van de toegankelijkheid van onder meer openbare ruimte en gebouwen én de online wereld", vertelt Nooren. "Dat kan zijn het Boulevardfestival in Den Bosch, een veilige route op het station of de app waarmee we bioscoopfilms toegankelijk hebben gemaakt voor blinde en slechtziende Nederlanders.  Als expertisecentrum zullen wij onze bijdrage blijven leveren."

#VNverdrag

Doet u 14 juli mee met de selfie-actie op Twitter? Nederland wordt toegankelijk dankzij #VNverdrag. Lees meer op www.vnverdragwaarmaken.nl

Meer informatie

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (www.mensenrechten.nl)

Melden van discriminatie bij toegang tot goederen en diensten (www.mensenrechten.nl)

Meer informatie over de inhoud van het VN verdrag kunt u vinden op de website www.vnverdragwaarmaken.nl