menu Sluit het hoofdmenu

GEZOCHT: lid Centrale Cliëntenraad! Ben jij die doortastende teamspeler?

geplaatst op Tekst woord Gezocht: lid centrale cliëntenraad Bartiméus

Ben jij die doortastende teamspeler met financiële affiniteit, die vanuit cliëntperspectief en op vrijwillige basis het verschil wil maken in een organisatie die er maatschappelijk toe doet? Voor onze Centrale Cliëntenraad zijn we per direct op zoek naar een lid met financiële affiniteit (op vrijwillige basis).

Bartiméus is het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. Wij bieden verschillende diensten, o.a. onderwijs, opleiding, woonvoorzieningen, dagbesteding en werkvoorziening. Bartiméus heeft uiteenlopende expertise opgebouwd die wordt ingezet in diagnostiek, behandeling, revalidatie, scholing en andere vormen van dienstverlening.

De Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Bartiméus. De CCR behandelt zaken die betrekking hebben op strategie, financiën en hoofdlijnen van het organisatiebeleid. Daartoe overlegt de CCR op reguliere basis met de Raad van Bestuur. De Centrale Cliëntenraad bestaat uit een afvaardiging van leden uit de cliëntenraden van de sectoren Wonen, Dienstverlening en Onderwijs, leden namens de doelgroep, een onafhankelijke voorzitter en een lid met financiële affiniteit.

Wat doet een lid van de CCR?

Als lid van de Centrale Cliëntenraad geef je, in samenspraak met de andere leden, advies over de strategie, de financiën en de hoofdlijnen van het organisatiebeleid van Bartiméus. Met je deskundigheid richt je je daarbij vooral voor de ondersteuning van de CCR op financieel gebied. Het gaat hierbij om onderwerpen met een financieel karakter, contacten met de controller van Bartiméus en het becommentariëren van de begroting en de jaarrekening, in relatie tot het organisatiebeleid. Op dit gebied geef je beleidsinhoudelijke ondersteuning en verstrek je informatie en adviezen aan de Cliëntenraad. Je adviezen zijn erop gericht de CCR in staat te stellen optimaal de belangen van de cliënten te behartigen.

Wat vragen wij van jou?

Je hebt affiniteit met de doelgroepen van de organisatie. Verder kun je samenwerken in een bestuurlijke omgeving en heb je goede communicatieve en sociale vaardigheden.

We zijn voor deze positie in de Centrale Cliëntenraad op zoek naar iemand die voldoende affiniteit heeft op financieel gebied. Je bent in staat om je deskundigheid te vertalen naar adviezen vanuit cliëntperspectief.

De bijeenkomsten van de Centrale Cliëntenraad, gemiddeld vijf keer per jaar, vinden plaats in Zeist in de avonduren. Ook zullen er enkele malen per jaar individuele contactmomenten met medewerkers van de organisatie (waaronder de controller) nodig zijn. Wij vragen de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren.

Veel van de leden van de CCR zijn cliënten van Bartiméus of vertegenwoordigers van cliënten van Bartiméus. Deze positie in de CCR is voor een (extern) lid met financiële affiniteit is (ook) opengesteld voor mensen zonder deze directe link met Bartiméus.

Wat bieden wij je?

De mogelijkheid een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van slechtziende en blinde mensen met eventuele bijkomende beperkingen, door het ondersteunen van de Centrale Cliëntenraad op een uniek gebied.

Een interessante functie op vrijwillige basis om je financiële kennis en ervaring in te zetten.

Een vacatievergoeding van € 75,- per vergadering van de CCR en een reiskostenvergoeding.

Informatie

Voor informatie kun je contact opnemen met Iris Ooms, ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad, 0343 - 526 901 of iooms@bartimeus.nl. Of met Richard Stienstra, vice-voorzitter van de CCR, 06 - 40532548.

Reageren

Wij streven er naar om de eerste gesprekken in de week van 19 t/m 23 februari te laten plaatsvinden. Je reactie kun je sturen naar Iris Ooms, ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntenraad:

Bartiméus Zeist, gebouw Atrium, T.a.v. de Centrale Cliëntenraad, mevrouw I. Ooms, Postbus 1003, 3700 BA Zeist of uiteraard per mail naar iooms@bartimeus.nl.

** de vacature is inmiddels voorzien **