menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus sluit zich aan bij Geschillencommissie

geplaatst op Ik heb een klacht: Geschillencommissie

Cliënten die niet tevreden zijn met de uitkomst van de klachtenprocedure, hebben vanaf dit jaar de mogelijkheid hun klacht ter beoordeling aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg voor te leggen. Dit kan ook als de klacht over een schadevergoeding gaat (tot maximaal € 25.000).

De geschillencommissie doet een voor beide partijen bindende uitspraak. De termijn van indienen van een klacht bij de commissie is uiterlijk 1 jaar na het indienen van de klacht bij Bartiméus.

Klachtenfunctionaris Bartiméus

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met klachtenfunctionaris mevrouw E.M. (Els) van Logchem via klachtenfunctionaris@bartimeus.nl of kijk op de website van het ministerie van VWS.