menu Sluit het hoofdmenu

Oudertraining Braille

vindt plaats op: 
woensdag 23 september 2020

Een training waarbij het braille centraal staat. Voor ouders van kinderen die brailleonderwijs volgen.

Bij Bartiméus in Zeist op woensdag 23 september 2020 van 09.15 - 10.45 uur.

Deze training is interessant voor u als u vragen heeft als:

  • Hoe is het brailleschrift opgebouwd?
  • Op welke manier krijgt mijn kind braille aangeleerd?
  • Welke materialen worden er gebruikt om het brailleschrift aan te leren?
  • Hoe kan ik mijn kind begeleiden in het aanleren van braille en bij het lezen van braille?
  • Waar kan ik welke brailleboekjes bestellen?

Tijdens de training komen aan bod:

  • Het brailleschrift en hoe dit is opgebouwd.
  • De verschillende fases in het aanleren van braille.
  • De verschillende materialen die worden ingezet om het brailleschrift aan te leren.
  • Braille lezen en een tekst brailleren.
  • De brailleleesregel en het programma braillestudio

Opzet van de training

De ambulant onderwijskundig begeleider geeft u uitleg over het brailleschrift en hoe dit is opgebouwd. U maakt kennis met verschillende materialen die worden ingezet om het braille aan te leren. Daarnaast gaat u zelf aan de slag met braille, de Perkins (braillemachine), brailleleesregel en krijgt u tips hoe u uw kind kunt ondersteunen bij het leren lezen van braille.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen en/of interesse, neemt u dan contact op met uw behandelaar/begeleider van Bartiméus.

Is uw kind geen cliënt van Bartiméus, maar heeft u wel belangstelling? Belt u dan met ons informatienummer 088 -  88 99 888, elke werkdag bereikbaar van 08.30-17.00 uur.