menu Sluit het hoofdmenu

Congres ‘Jij, Zij dus Wij’ in Utrecht

vindt plaats op: 
zaterdag 1 oktober 2016
Vierhanden gebaren - doofblind

De Oogvereniging organiseert op zaterdag 1 oktober samen met Kentalis het congres ‘Jij, Zij dus Wij’. Thema van het congres is ‘Communicatie’: welke mogelijkheden biedt communicatie als je slecht hoort én ziet? Tijdens het congres wordt duidelijk welke communicatievormen er zijn om te communiceren met mensen met doofblindheid en welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn. Bartiméus is deze dag aanwezig met een stand.

Programma en praktische info

Er zijn verschillende lezingen en workshops. Zo geeft Dr. Ronald Pennings van de Radboud Universiteit Nijmegen een lezing over het Cochleair Implantaat en zijn er workshops over verschillende vormen van Gebarentaal. Het congres is bedoeld voor mensen met doofblindheid zelf, familieleden, vrienden, professionals en andere betrokkenen. Het volledige programma is te vinden op de website www.jij-zij-duswij.nl.

  • Het congres is in Utrecht, in vergadercentrum Domstad;
  • Kosten voor deelname zijn € 10,- p/p, inclusief lunch;
  • Inschrijven gaat online via de site jij-zij-duswij.nl.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@jij-zij-duswij.nl.

Oogvereniging - DoofBlinden

De ledengroep DoofBlinden van de Oogvereniging is bedoeld voor iedereen met een beperking in horen én zien en de mensen om hen heen. Ze bieden een platform voor mensen met doofblindheid om met elkaar in contact te komen en informatie en ervaringen uit te wisselen. De kernactiviteiten zijn:

  • Lotgenotencontact tijdens contact- en informatiedagen;
  • Verstrekken van informatie over leven en werken met doofblindheid;
  • Belangenbehartiging

Meer informatie of contact over onze activiteiten via info@doofblinden.net en de website www.doofblinden.net.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat​, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Meer info via www.kentalis.nl/Kentalis-is-er-voor/Doofblind/Expertise.

Stand Bartiméus

Bartiméus de expertise-organisatie voor slechtziende en blinde mensen is deze dag vertegenwoordigd met een stand. Voor al uw vragen over slechter- en niet-zien én vragen over doofblindheid kunt u bij Bartiméus terecht. In de stand stand professionals van het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid.